Er du HR-direktør eller har en strategisk HR-rolle og er på utkikk etter et sted for faglig sparring og nettverksbygging? Vi ønsker å utvide vår eksisterende gruppe av HR-ledere ved å invitere flere medlemmer til vårt nettverk. Dette nettverket fasiliteres av Cathrine Foss Stene—en ekspert på ledelsesutvikling og organisatorisk vekst.

Formål og Temaer

Nettverket er designet for å gi deg en arena hvor du kan dele erfaringer og utfordringer, samtidig som du holder deg oppdatert på de nyeste trendene og forskning innen HR. Som deltaker vil du selv ha betydelig innflytelse på temaene som diskuteres. Eksempler på temaer kan være:

 • HR som strategisk partner
 • Bruk av kunstig intelligens i HR
 • Avanserte HR-analyser
 • Employer branding og rekrutteringsstrategier
 • Effektive onboarding prosesser
 • Lederutviklingsprogrammer
 • Strategier for omstilling og endringsledelse
 • Implementering av agil HR
 • Håndtering av arbeidsmiljø og sykefravær

Målgruppe

På ledelsesnivå er det gjerne personer som sitter i henholdsvis direktør-stillinger eller øvrige strategiske roller i HR. Fortrinnsvis vil alle deltakere ha et felles jobbmandat som HR Leder på tilsvarende nivå.

Tid og sted

Det vil være fem fysiske møter på tre timer, samt fire digitale kaffeprater på 30 minutter.

Planlagte datoer for møtene:

 • 05.06.2024 kl 15:00 – 18:00 - Oppstartsmøte i HR Norges lokaler med påfølgende middag
 • 21.08.2024 kl 09:00 – 12:00
 • 21.11.2024 kl 09:00 – 12:00
 • 17.01.2025 kl 09:00 – 12:00
 • 20.03.2024 kl 09:00 – 12:00

Oppstartsmøtet finner sted i HR Norges lokaler i Akersgata 34, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Cathrine

Fasilitator:

Cathrine Foss Stene, 20+ års erfaring fra å drive transformasjon, realisere strategi, samt utvikle lederskap og organisasjon i norske, skandinaviske og internasjonale virksomheter og organisasjoner.
Fasilitator, trener og coach.

Hvordan melde din interesse?

Er du interessert, eller kjenner du noen som kunne tenke seg å bli med? Vennligst kontakt Majlén Jasari på majlen.jasari@hrnorge.no

Vi ser frem til å høre fra deg!

Gjennomføring

Nettverksmøtene gjennomføres fysisk og de går på rundgang hos deltakerne. Oppstartsmøtet er i HR Norges lokaler, Akersgata 34.

Er du interessert i å bli en del av vårt nettverk, eller kjenner du noen i din virksomhet som kunne tenke seg å bli med? For alle henvendelser, enten det gjelder interesse for å bli med i nettverket eller hvis du har faglige spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte Majlén Jasari på majlen.jasari@hrnorge.no
.