Lederutviklingskonferansen 2024 - Live Stream

Teknologiutvikling og kampen om talentene er blant de sterkeste driverne for arbeidslivet i 2024. Premissene har i stor grad endret seg etter pandemien. Arbeidstakerne har lenge hatt de sterkeste kortene på hånden, og riktig ledelse er ikke bare sentralt for å være en attraktiv arbeidsplass, men for å nå virksomhetens mål. Utvikling av lederferdigheter er dermed ikke bare utelukkende aktuelt for ledere med personalansvar, men også for arbeidstakere med ansvar for et fagområde.

Endringskapasitet er et konkurransefortrinn som gjelder både virksomheter, ledere og medarbeidere. De siste årene har det vokst frem et behov for å ha et mer bærekraftig arbeidsliv, og dermed har det blitt viktigere å gi ledere på alle nivå de riktige verktøyene for å lede andre, men også for å lede seg selv. På årets lederutviklingskonferanse lærer du mer om:

 • Hva sier forskningen om hva som virker i lederutvikling?
 • Hva kan vi lære om utvikling av ledere i frivilligheten
 • Hvordan gjøre lederutvikling uten store ressurspådrag?

Endelig program lanseres i begynnelsen av juni. Her har du en smakebit av årets program:

The Future of Leadership Development: How to fix a broken industry (in English)

Tomas Chamorro-Premuzic

Lederskapslandskapet er i kontinuerlig utvikling, og viktigheten av å tilpasse lederskap til fremtidens utfordringer er stadig større. Vi har mye empiri rundt hvilke lederferdigheter og –strategier som er effektive og etablerte metoder for å utvikle ledere. Det er imidlertid et gryende behov for et kritisk blikk på lederutvikling.

 • Hvor kommer eksisterende lederutviklingstiltak til kort?
 • En endring fra inidividuelle prestasjoner til teambaserte
 • Call to action for å redefinere måten vi utvikler ledere på

Dr. Tomas Chamorro-Premuzic, Ranked Thinker Thinker50, Chief Innovation Officer Manpower Group, og Professor of Business Psychology at Columbia and UCL

Frivillig ledelse = ledelse i sin reneste form

Maren Harlem
Henriette Høie

Over halvparten av befolkningen er engasjert i frivillig arbeid. Det som er helt spesielt med å lede i frivilligheten er at det finnes svært få ytre motivasjonsfaktorer. Her finnes ingen lønn eller bonus, men masse motivasjon og engasjement. Frivilligheten er derfor et spennende laboratorium for å utforske ledelse. Hva skjer når man fjerner alle ytre motivasjonsfaktorer og kun står igjen med indre motivasjon som drivkraft? For å ta godt vare på det frivillige engasjementet og for å utvikle organisasjonskulturen har DNT satset på lederutvikling.

 • Hvordan er det mulig å satse på lederutvikling med relativt begrensede ressurser?
 • Hvordan kan man motiverer til egenutvikling hos ledere?
 • Hvordan kan man involvere organisasjonen i gjennomføring og skape eierskap til lederutviklingsprogrammet?

Henriette Høie, HR og organisasjonssjef i DNT, og Maren Harlem, leder Frivillighet og organisasjon DNT Oslo og Omegn

Hvordan skape fremtidens lederutviklingsprogrammer som fører virksomheten i riktig retning – uten store budsjetter?

Chris Hovde

Etter å ha undersøkt markedet for lederutviklingsprogrammer nøye, tok Telia saken i egne hender og skapte digitale og hybride lederutviklingsprogrammer fra bunnen av, for alle deres 2400 ledere på ulike nivåer. Med minimalt med ressurser, null i budsjett og samarbeid på tvers, har de skapt lederutviklingsprogram som har mål om å bevege selskapet i riktig retning.

Fundert i deres egne lederforventninger, endringsadferdsprinsipper, forskning og data tok de fatt på en reise med å utvikle programmer for god ledelse i Telia. En reise som støtter oppom deres strategi og med mål om å gjøre en forskjell for businessen.

 • Hvilke resultater har Telia fått så langt, og hva har vært utfordrende i prosessen?
 • Hvordan gå frem om du skal lage ditt eget lederprogram fra scratch?
 • Hvordan kan vi lage gode lederutviklingsprogrammer basert på adferdsendringsprinsipper?
 • Hvilke fordeler er det med å kjøre et heldigitalt eller hybrid format?

Chris Hovde, Leadership and culture lead Telia Company

Priser
Kategori Medlem Ikke medlem
Ordinær pris 3800 7600
Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 10 %

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 10 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Passer ikke datoen?
Du kan likevel melde deg på Live stream og få tilgang til opptak av streamen i etterkant av konferansen. Du får tilgang av opptaket i 14 dager. Vi tar forbehold om tillatelse til deling fra den enkelte foredragsholderen.

Gjennomføring:
Foredragene streames live fra Thon Hotel Storo. Du vil motta informasjon fra oss i forkant om hvordan du får tilgang.
NB! Vi vil ikke følge delsesjoner på live stream.

Personlig tilgang:
Som deltaker får du tilgang til live stream den 28. august fra kl. 08.30. Presentasjonen fra det enkelte foredrag blir tilgjengelig, i etterkant av arrangementet. Informasjon om hvordan du logger deg på Lederutviklingskonferansen 2024 - Live stream, vil du få tilsendt dagen før gjennomføringen. Ved å delta på denne konferansen via live stream, vil du kunne sitte hvor du måtte ønske.

Det er ikke mulig å pause eller stoppe selve live stream sendingen.

Avbestillingsbetingelser:
Alle påmeldinger/bestillinger gjøres med utgangspunkt i våre ordinære kanselleringsbetingelser.
Frist for avmelding er 14. august 2024. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfristen mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet.

Presentasjonene:
Presentasjonene fra foredragene blir delt i etterkant av konferansen. De legges på «min side» på www.hrnorge.no. Mer informasjon kommer i separat e-post i etterkant av konferansen.

Faktura:
Faktura vil bli sendt i etterkant av arrangementet.

Spørsmål:
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no