Konferanse

Lederutviklingskonferansen 2024

Lederutviklingskonferansen 2024 494x389 Ny landingsside
Velkommen til Lederutviklingskonferansen 2024! Vi gleder oss til å utforske hvilke lederferdigheter som vil være nødvendige fremover. Ledelse har blitt mer komplekst, med kampen om talenter og teknologiske fremskritt som viktige drivere. For å tiltrekke seg talenter og nå virksomhetens mål, er god og helhetlig ledelse avgjørende. Konferansen vil gi et kritisk blikk på lederutvikling og diskutere nødvendige verktøy for å lede andre og seg selv i et stadig mer komplekst landskap. Vi vil også se på hvordan vi kan gå fra individuelle prestasjoner til teambaserte tilnærminger.

Du får mer om dette:

 • Fremtidens lederutvikling: Kritisk blikk på nåværende praksis
 • Ledelse i en KI-drevet verden
 • Kritisk refleksjon i lederutvikling
 • Ressursbesparende metoder for å utvikle fremtidens ledere
 • Fra female empowerment til global empowerment i lederskap: Crayons erfaringer
 • Effektive lederutviklingsprogrammer med minimale ressurser
 • Indre motivasjon som drivkraft i frivillig ledelse
 • Lederskap som engasjerer medarbeiderskap: Moelvens suksess
 • Bevisst hvile for økt produktivitet og læringsevne

Vi ser frem til å ønske deg velkommen til Thon Hotel Storo 28. august!

Se program

Priser
Kategori Medlem Ikke medlem
Ordinær pris fra og med 4. juni 5400 9200
Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 20 %

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 20 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.
Det gis ikke rabatt på allerede rabattert pris.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Utstiller på kompetansetorget?
Sikre deg plass - ta kontakt med oss på tlf: 91 59 56 30 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Detaljer

Åpne alle

Foredragsholdere

Dr. Tomas Chamorro-Premuzic
Dr. Tomas Chamorro-Premuzic
The Future of Leadership Development: How to fix a broken industry (in English)

Dr. Tomas Chamorro-Premuzic er en internasjonal autoritet innen organisasjonspsykologi, people analytics, lederutvikling, og grensesnittet mennesker-AI. Chamorro-Premuzic har skrevet 10 bøker og 200 akademiske artikler inkludert hans nyligste “I, Human: AI, Automation, and the Quest to Reclaim What Makes Us Unique,” som utforsker på hvilken måte AI kan forsterke menneskelige kapabiliteter. Som Chief Innovation Officer hos ManpowerGroup, leder han Center of Excellence for Assessment and Analytics, som utvikler datadrevne løsninger for å drive prestasjoner. Dr. Chamorro-Premuzic er professor i organisasjonspsykologi ved University College London og Columbia University, co-founder of deepersignals.com, og associate ved Harvard's Entrepreneurial Finance Lab. Dr. Tomas Chamorro-Premuzic er lidenskapelig opptatt av utnytte data og analyser best mulig for at individer og virksomheter best skal kunne forstå seg selv og omgivelsene.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2024:

Lederskapslandskapet er i kontinuerlig utvikling, og viktigheten av å tilpasse lederskap til fremtidens utfordringer er stadig større. Vi har mye empiri rundt hvilke lederferdigheter og –strategier som er effektive og etablerte metoder for å utvikle ledere. Det er imidlertid et gryende behov for et kritisk blikk på lederutvikling.

 • Hvor kommer eksisterende lederutviklingstiltak til kort?
 • En endring fra individuelle prestasjoner til teambaserte
 • Call to action for å redefinere måten vi utvikler ledere på

Workshop - Effektiv lederutvikling

Delta på workshop med Dr. Tomas Chamorro-Premuzic, der du som HR-profesjonell vil lære å identifisere og utvikle lederpotensial, rekruttere dyktige ledere og forstå hva som gjør lederutviklingsprogrammer vellykkede. Få verdifull innsikt og konkrete verktøy fra en av verdens ledende eksperter innen forretningspsykologi. Bli med for å styrke dine ferdigheter og bidra til å forme fremtidens ledere i din organisasjon.

 • Hvordan identifisere lederpotensial og utvikle dette videre?
 • Hvordan rekruttere gode ledere?
 • Det essensielle ved vellykkede lederutviklingsprogrammer

Denne workshop er kun tilgjengelig via fysisk oppmøte på Thon Hotel Storo.

Delta på Lederutviklingskonferansen 2024 - se program og meld deg på her

Les mericon
Tale Skjølsvik
Tale Skjølsvik
KI-ledelse eller ledelse av KI: Fra smart til klok ledelse

Tale Skjølsvik er professor i teknologiledelse ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet. Hun har en doktorgrad i strategi fra BI og bred erfaring som foredragsholder innen digitalisering, strategi og kunnskapsarbeid. Tale er vert for podcasten Verdistrategipodden.no som dekomponerer strategien til noen av de mest spennende organisasjonene i Norge og Norden. Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter og anvendelse av teknologi i arbeidslivet.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2024:

I løpet av det siste tiåret har kunstig intelligens (KI) forvandlet seg fra science fiction til en viktig driver av endring i organisasjoner og i samfunnet. Hva betyr dette for ledelse? Hvordan kan ledere adoptere og tilpasse seg KI på en smart, klok og etisk måte? Hvordan kan vi bruke KI til å forbedre vår ledelsespraksis og utvikle organisasjoner?

 • Hva er KI-ledelse?
 • Hvordan vil KI ikke erstatte ledelse?
 • Hvordan tenke rundt ledelse i en tid hvor stadig mer kan gjøres av generative teknologier?

Delta på Lederutviklingskonferansen 2024 - se program og meld deg på her


Les mericon
Susann Gjerde
Susann Gjerde
Kritisk refleksjon i lederutvikling – hvorfor er det så vanskelig?

Susann Gjerde (PhD) har over 25 års erfaring innen lederutvikling. Hun er siviløkonom med spesialisering i organisasjonspsykologi og doktorgrad i ledelse. Susann jobber som lederutviklingskonsulent ved AFF og som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har nylig utgitt en bok om kritisk refleksjon.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2024:

Susann Gjerde ble provosert da hun under sin doktorgrad begynte å lese kritiske perspektiver på ledelse. Forskerne presenterte ideer som utfordret hennes oppfatninger om ledelse og lederutvikling. Dette inspirerte et forskningsprosjekt om nytenkning i lederutvikling for å hjelpe dagens ledere å håndtere komplekse problemer mer effektivt.

I foredraget forklarer Susann hva kritisk refleksjon innebærer, hvorfor det er vanskelig, og hvordan det skiller seg fra kritikk. Hun gir tips om hvordan vi bedre kan håndtere ubehaget ved kritisk refleksjon slik at vi kan skape lederutviklingsprogrammer som er mer i tråd med det vi ønsker å utvikle.

 • Kritisk refleksjon: Hva det er og hvorfor det er viktig
 • Utfordringer: Hvorfor det er vanskelig
 • Praktiske strategier: Hvordan anvende kritisk refleksjon

Workshop - Fra verdibasert til verdibevisst ledelse: Verdirefleksjon i lederutvikling

Susann Gjerde inviterer til workshop hvor vi utforsker metoder for å øke bevisstheten rundt våre verdier, knytte dem til ledelse, og undersøke dem kritisk både individuelt og i fellesskap. Ledelse påvirkes av våre verdier selv om vi ikke alltid er bevisst hvilke verdier vi styrer etter. Det er derfor mer meningsfullt å fokusere på verdibevisst ledelse.

Susann vil vise hvordan vi kan bevege oss fra verdibasert til bevisst ledelse, og hvordan vi kan legge til rette for verdirefleksjon. Hun vil også presentere forskningsfunn om effekten av 10 minutters refleksjon og hvordan vi kan unngå å bli fanget i uhensiktsmessig grubling.

 • Utvikling av bevissthet rundt egne verdier
 • Tilknytning av verdier til ledelse
 • Kritisk utforsking av verdier individuelt og i grupper
 • Forskningsfunn om verdirefleksjon

Denne workshop er kun tilgjengelig via fysisk oppmøte på Thon Hotel Storo.

Delta på Lederutviklingskonferansen 2024 - se program og meld deg på her

Les mericon
Erik Simensen
Erik Simensen
Hvorfor lederutvikling ikke funker

Erik Simensen har lang erfaring innen ledelse og HR, med roller som linjeleder, hovedinstruktør i pedagogikk og ledelse, HR-direktør og konsulent. Han startet «Terrosa Consulting» i 2015 og jobber i dag som partner i selskapet. Med en omfattende akademisk bakgrunn, inkludert en master i ledelse og utdanning fra Krigsskolen, er hans styrke å omsette kompleks teori til praktisk anvendelige metoder. Erik ledet teamet som vant HR Norges Kompetansepris for ISS.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2024:

I et landskap hvor det årlig investeres milliarder i lederutviklingsprogrammer i Norge, viser forskning at effekten av disse tiltakene ofte er begrenset. Dette reiser spørsmålet om ressursbruken står i forhold til resultatene.

Erik Simensen presenterer innovative tilnærminger som kan revitalisere lederutviklingen og utfordrer eksisterende metoder. Det vil også belyse viktigheten av å være en god bestiller når arbeid outsources til spesialister og konsulenter, for å sikre maksimal return on investment.

 • Ressursbruk og effekt: Hvorfor mange lederutviklingsprogrammer ikke leverer ønskede resultater
 • Alternative tilnærminger: Metoder og ideer for effektiv lederutvikling
 • Praktiske eksempler: Hvordan teori kan omsettes til praktisk handling i lederutviklingen

Delta på Lederutviklingskonferansen 2024 - se program og meld deg på her

Les mericon
Bente Liberg
Bente Liberg
Fra female empowerment til global empowerment

Bente Liberg er CHRO i Crayon Group AS. Hun startet sin karriere som hardware- og softwareingeniør og gikk inn i ledelse i 1998. Bente var sentral i etableringen av Crayon i Norge i 2022, og har tidligere hatt roller som blant annet COO, ledet operasjoner og finans, samt HR for Crayon AS.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2024:

I 2019 lanserte Crayon et ledende lederutviklingsprogram for å styrke kvinners roller i lederskap, adresserende både behovet for likestilling og organisatorisk suksess. Programmet fokuserer på å utvikle selvtillit, innsikt i ledelsesteorier, og tilpasning til skiftende arbeidsmiljøer, med spesiell vekt på de unike utfordringene og mulighetene som følger med å lede generasjon Z.

Dette foredraget vil utforske hvordan Crayon har tilnærmet seg disse utfordringene og vil gi deltakerne verdifulle innsikter i hvordan disse prinsippene kan anvendes for å fremme en inkluderende og effektiv ledelseskultur.

 • Hvordan har vi bygget opp disse programmene og hvilke erfaringer har vi gjort oss?
 • Hvilke dilemmaer har vi møtt på i utviklingen og utrullingen av lederutviklingsprogrammene?
 • Hvordan svarer utviklingen av lederne til gen Z?

Delta på Lederutviklingskonferansen 2024 - se program og meld deg på her

Les mericon
Chris Hovde
Chris Hovde
Hvordan skape fremtidens lederutviklingsprogrammer som fører virksomheten i riktig retning – uten store budsjetter?

Chris Hovde er leder for ledelse og kultur i Telia konsern, og styreleder i Future Leaders Global, Made to Grow og Hagegata 31. Hovde er også styremedlem i HR Norge og grunnlegger av Regenerative Monks. Chris Hovde er en aktiv foredragsholder og selvutnevnt urban munk. Han bor i en jungel på Tøyen med sin franske bulldog Buddha.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2024:

Etter å ha undersøkt markedet for lederutviklingsprogrammer nøye, tok Telia saken i egne hender og skapte digitale og hybride lederutviklingsprogrammer fra bunnen av, for alle deres 2400 ledere på ulike nivåer. Med minimalt med ressurser, null i budsjett og samarbeid på tvers, har de skapt lederutviklingsprogram som har mål om å bevege selskapet i riktig retning.

Fundert i deres egne lederforventninger, endringsadferdsprinsipper, forskning og data tok de fatt på en reise med å utvikle programmer for god ledelse i Telia. En reise som støtter oppom deres strategi og med mål om å gjøre en forskjell for virksomheten.

 • Hvilke resultater har Telia fått så langt, og hva har vært utfordrende i prosessen?
 • Hvordan gå frem om du skal lage ditt eget lederprogram fra scratch?
 • Hvordan kan vi lage gode lederutviklingsprogrammer basert på adferdsendringsprinsipper?
 • Hvilke fordeler er det med å kjøre et heldigitalt eller hybrid format?

Delta på Lederutviklingskonferansen 2024 - se program og meld deg på her

Les mericon
Henriette Høie
Henriette Høie
Frivillig ledelse = ledelse i sin reneste form

Henriette Høie er utdannet pedagog med undervisning og ledelse som spesialisering, cand.ed. Høie har vært HR- og organisasjonssjef i Den Norske Turistforening de siste 8 årene. Det siste året har utviklingen av et lederutviklingsprogram for frivilligledere vært fokus. Henriette Høie har tidligere erfaring fra HR, kompetanse- og lederutvikling i ICA og Cirkle K.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2024:

Over halvparten av befolkningen er engasjert i frivillig arbeid. Det som er helt spesielt med å lede i frivilligheten er at det finnes svært få ytre motivasjonsfaktorer. Her finnes ingen lønn eller bonus, men masse motivasjon og engasjement. Frivilligheten er derfor et spennende laboratorium for å utforske ledelse. Hva skjer når man fjerner alle ytre motivasjonsfaktorer og kun står igjen med indre motivasjon som drivkraft? For å ta godt vare på det frivillige engasjementet og for å utvikle organisasjonskulturen har DNT satset på lederutvikling.

 • Hvordan er det mulig å satse på lederutvikling med relativt begrensede ressurser?
 • Hvordan kan man motivere til egenutvikling hos ledere?
 • Hvordan kan man involvere organisasjonen i gjennomføring og skape eierskap til lederutviklingsprogrammet?

Hun holder foredraget sammen med Maren Harlem.

Delta på Lederutviklingskonferansen 2024 - se program og meld deg på her

Les mericon
Maren Harlem
Maren Harlem
Frivillig ledelse = ledelse i sin reneste form

Maren Harlem er utdannet innen internasjonal utvikling og har jobbet i frivillig sektor hele arbeidslivet. Harlem jobber i dag som leder for Frivillighet og Organisasjon i DNT Oslo og Omegn, med ansvar for organisasjonsutvikling, rekruttering og opplæring av frivillige. Tidligere har Maren Harlem jobbet med lederstøtte og organisasjonsutvikling i Røde Kors, blant annet som stabssjef.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2024:

Over halvparten av befolkningen er engasjert i frivillig arbeid. Det som er helt spesielt med å lede i frivilligheten er at det finnes svært få ytre motivasjonsfaktorer. Her finnes ingen lønn eller bonus, men masse motivasjon og engasjement. Frivilligheten er derfor et spennende laboratorium for å utforske ledelse. Hva skjer når man fjerner alle ytre motivasjonsfaktorer og kun står igjen med indre motivasjon som drivkraft? For å ta godt vare på det frivillige engasjementet og for å utvikle organisasjonskulturen har DNT satset på lederutvikling.

 • Hvordan er det mulig å satse på lederutvikling med relativt begrensede ressurser?
 • Hvordan kan man motivere til egenutvikling hos ledere?
 • Hvordan kan man involvere organisasjonen i gjennomføring og skape eierskap til lederutviklingsprogrammet?

Hun holder foredraget sammen med Henriette Høie.

Delta på Lederutviklingskonferansen 2024 - se program og meld deg på her

Les mericon
Terje Melheim
Terje Melheim
Lederskap som engasjerer medarbeiderskap

Terje Melheim jobber som Fagansvarlig medarbeider- og lederutvikling i Moelven og er utdannet innen pedagogikk og ledelsesfag. Han har erfaring som leder fra organisasjon, offentlig og privat sektor, og har de siste fire årene arbeidet med lederutvikling, organisasjonsutvikling og strategi i Moelven.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2024:

Hvordan kan ledere utøve effektivt lederskap når hverdagen krever rask og effektiv handling? Moelven tar denne utfordringen ved å utvikle bransjens beste ledere gjennom interne strategier. Dette foredraget utforsker nøklene til suksessfull lederutvikling og hvordan dette gjør en forskjell både for bedriften og medarbeiderne.

Oppdag hvordan du kan transformere teori til praksis og lede med suksess i en raskt skiftende industri!

 • Moelvens arbeid med kultur: Våre aktive medarbeidere gjør forskjellen
 • Vi skal ha bransjens beste lederskap: Moelvens interne lederutvikling, og hvorfor har vi satset internt
 • Leders leder: Hva er nøkkelen for å lykkes med lederutvikling?

Delta på Lederutviklingskonferansen 2024 - se program og meld deg på her

Les mericon
Tomas Myklebust
Tomas Myklebust
Friske hjerner lærer bedre

Tomas Myklebust er psykolog, spesialist i klinisk nevropsykologi, pedagog og forfatter. Han har også lang erfaring som mental trener og har samarbeidet med både toppidrettsutøvere og kunder fra næringslivet. Han er en aktiv foredragsholder og formidler, kjent fra tv-produksjoner som bl.a. «Søvnløs».

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2024:

Verden er blitt mindre og alt går fortere enn noen gang, og i arbeidslivet er det stadig større krav til produktivitet og tilgjengelighet. Dette går imidlertid utover både læringsevne og kreativitet, og bidrar til at stadig flere blir både utmattet og utbrente. Hvordan kan et bevisst forhold til hvile øke læringsevne og produktivitet?

 • Hva er bevisst hvile, og hvordan ser det ut for 24-timers mennesket?
 • Hvordan kan hvile implementeres i utvikling av ledere?
 • Hvordan kan du bruke hvile til å lære mer og fungere bedre?

Delta på Lederutviklingskonferansen 2024 - se program og meld deg på her

Les mericon

Workshop 10:15-11:35: Effektiv lederutvikling
Workshopen er bare tilgjengelig for deg som deltar fysisk. Begrenset antall plasser! Meld deg på samtidig som du melder deg på selve konferansen.

Workshop 13:55-15:55: Fra verdibasert til verdibevisst ledelse: Verdirefleksjon i lederutvikling
Workshopen er bare tilgjengelig for deg som deltar fysisk. Begrenset antall plasser! Meld deg på samtidig som du melder deg på selve konferansen.

Lederutviklingskonferansen 2024 494x389 Ny landingsside