På dette to og en halv dagerskurset får du teoretisk innsikt og praktisk trening i å bruke verktøy for organisasjonsdesign.

På dette kurset får du innsikt i sentrale prinsipper og verktøy samt trening i å benytte disse for å utforme effektive organisasjonsmodeller.
Formålet er å:

  • Gi et bredt overblikk over sentrale teorier, rammeverk, antagelser og metoder knyttet til virksomhetsorganisering
  • Gi grunnleggende trening i analyse av funksjoner/mål og avhengigheter/grensesnitt mellom roller og enheter
  • Gi et overblikk over viktige diskusjoner og skillelinjer innenfor fagområdet
  • Gjøre deltakerne trygge i møte med beslutningstakere som vurderer endringer i formell struktur
  • Skape interesse for organisasjonsdesign som fagområde

Kurset går over to og en halv dag:

Dag 1- digitalt: 1. februar, 09:00-12:00

Dag 2 & 3- fysisk: 14. og 15. februar, 09:00- 16:00

Alle ledere “organiserer” sin virksomhet – de definerer roller, prosesser, og strukturer når de etablerer en organisasjon. De fyller roller med personer som har den kompetansen som rollene krever. De endrer roller, prosesser, og strukturer for å realisere nye strategier eller oppnå andre forretningsmessige mål.

Kursholder:

Førsteamanuensis ved NMBU

Nicolay Worren er professor ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås og medstifter av firmaet Reconfig. Worren har mastergrad fra McGill University i Canada og doktorgrad fra Oxford University. Han har publisert fagartikler om virksomhetsorganisering i ledende fagtidsskrifter og skrevet en lærebok utgitt av Routledge (2018). Han arbeidet tidligere i konsulentbransjen og har bistått ledere i en rekke virksomheter med å utvikle og introdusere nye organisasjonsmodeller.

I hovedsak vil Worren (2018) bli benyttet som referanse. Boken Organisasjonsdesign utstyrer leseren med avanserte verktøy og rammeverk, basert på både forskning og praktisk erfaring, for å forstå og redesigne organisasjoner. Hvis man tar seg tid til å lese hele eller deler av boken vil man få mer ut av kurset. Det legges særlig vekt på hvordan man kan forbedre effektiviteten ved å forenkle komplekse roller, prosesser og strukturer. Denne oppdaterte andre utgaven inkluderer et nytt kapittel om tradisjonelle organisasjonsformer, og er supplert med et tilhørende nettsted.

Link til boken Organizationdesign:

https://www.routledge.com/Organization-Design-Simplifying-complex-systems/Worren/p/book/9781138502864

Link til blogg:

https://www.organizationdesign.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no