Kompetansedagen 2024 - Live Stream

Få områder er så viktig å levere på som god kompetanseutvikling. Er dette en del av jobben din, er Kompetansedagen stedet å være 26. september. 

Det anslås at 40-50 % av arbeidstakernes ferdigheter vil måtte fornyes i løpet av de neste fem årene. Dette setter kompetanseutvikling på toppen av agendaen i de fleste virksomheter. I tillegg rangeres utviklingsmuligheter blant de viktigste faktorene som påvirker valg av ny arbeidsgiver. I en tid der nye kompetansebehov utvikles fortere enn det utdannes mennesker til å dekke dem, og der samfunnet har behov for at innbyggerne har relevant kompetanse for arbeidslivet, er det viktig at virksomhetene selv kan legge til rette for å utvikle mye av kompetansebehovet sitt selv.

Kompetansedagen 2024 får du inspirasjon fra eksperter og praktikere om hvordan virksomheten din kan utvikle kompetansen den trenger for å holde seg aktuell i tiden fremover!

Du får blant annet mer om dette:  

 • Dynamisk kompetanseledelse 
 • Kompetanseutvikling etter agile prinsipper for effektivitet og verdiskaping 
 • Læringskultur
 • Ny teknologi og kunstig intelligens
 • Ferdighetsbasert kompetanseutvikling


Og ikke minst kårer vi vinneren av HR Norges Kompetansepris 2024. Kanskje er det din virksomhet som vinner i år?  

 Resten av programmet lanseres snart. Følg med!  

Omfavn smidighet: Verdiskapende kompetansearbeid 

Natal Dank

Med den raske endringstakten i dagens arbeidsliv kommer nye krav til å kunne smidig tilpasse seg endrede behov, teknologi, forventninger og rammer. Agil metodikk har med stort hell blitt tatt i bruk i stadig nye områder, og innen kompetanseutvikling har denne tankegangen og metodikken stort potensiale til å bidra til innovasjon og verdiskaping for både organisasjonen og de ansatte. Natal Dank er en av pionerene innen Agil HR, og har nylig gitt ut boken: “Agile L&D: A toolkit to improve organizational learning and drive performance”.

 • De 5 designprinsippene for agil kompetanseutvikling - produktledet, menneskesentrert design, personer med T-formede kompetanseprofiler i T-formede team, eksperimentering og leveranse med virkning. 
 • Vellykkede praktiske anvendelser av agil kompetanseutvikling
 • Hvordan du effektivt kan bringe agil arbeidsmetodikk inn i ditt team og bredere organisasjon

Foredraget vil foregå på engelsk.

Natal Dank, Co-founder, PXO Culture- HR & Business Agility Learning, Consultancy & Coaching and Chief HR Trendwatcher at HR Trend Institute

Fremtidsrettet kompetansearbeid: Finn balansen mellom strategisk og dynamisk kompetanseledelse  

Olav Johansen
Tor Endre Gustavsen

I stabile og forutsigbare tider kommer en langt med en tradisjonell strategisk kompetansestyring. Men med store og raske omveltninger som nå, hvor kompetanse ofte skapes mellom mennesker i situasjonen, kreves ofte noe mer. I en slik kontekst kreves en dynamisk kompetanseledelse som frigjør kompetansen til den enkelte i situasjonen. I dette innlegget får du både teoretiske perspektiver og praktiske eksempler på hvordan jobbe dynamisk med kompetanse fra forfatterne av den ferske boken «dynamisk kompetanseledelse». De oppfordrer deg til å tenke nytt rundt hvordan frigjøre potensialet i dine medarbeidere. 

 • Hva er egentlig kompetanse? Og hvordan bør vi tenke om kompetansegap? 
 • Løser den strategiske tilnærmingen dagens kompetanseutfordringer? 
 • Hva er dynamisk kompetanseledelse? Og hvordan jobbe med det? 
 • Hvordan balansere strategisk kompetansestyring og dynamisk kompetanseledelse? 

Olav Johansen, førstelektor i organisasjon og ledelse, Høyskolen Kristiania og Tor Endre Gustavsen, Head of Competence & Culture, Skanska 

Priser
Kategori Medlem Ikke medlem
Ordinær pris 3800 7600
Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 10 %

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 10 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Gjennomføring:
Foredragene streames live fra Meet Ullevaal. Du vil motta informasjon fra oss i forkant om hvordan du får tilgang.
NB! Vi vil ikke følge worskshops på live stream.

Personlig tilgang:
Som deltaker får du tilgang til live stream den 26. september fra kl. 08.30. Presentasjonen fra det enkelte foredrag blir tilgjengelig, i etterkant av arrangementet. Informasjon om hvordan du logger deg på Kompetansedagen 2024 - Live Stream, vil du få tilsendt dagen før gjennomføringen. Ved å delta på denne konferansen via live stream, vil du kunne sitte hvor du måtte ønske.

Det er ikke mulig å pause eller stoppe selve live stream sendingen.

Avbestillingsbetingelser:
Alle påmeldinger/bestillinger gjøres med utgangspunkt i våre ordinære kanselleringsbetingelser.
Frist for avmelding er 12.september 2024. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfristen mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet.

Faktura:
Faktura vil bli sendt i etterkant av arrangementet.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Spørsmål:
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Les mer Pil