Kompetansedagen 2024

Få områder er så viktig å levere på som god kompetanseutvikling. Er dette en del av jobben din, er Kompetansedagen stedet å være 26. september. 

Det anslås at 40-50 % av arbeidstakernes ferdigheter vil måtte fornyes i løpet av de neste fem årene. Dette setter kompetanseutvikling på toppen av agendaen i de fleste virksomheter. I tillegg rangeres utviklingsmuligheter blant de viktigste faktorene som påvirker valg av ny arbeidsgiver. I en tid der nye kompetansebehov utvikles fortere enn det utdannes mennesker til å dekke dem, og der samfunnet har behov for at innbyggerne har relevant kompetanse for arbeidslivet, er det viktig at virksomhetene selv kan legge til rette for å utvikle mye av kompetansebehovet sitt selv.

Kompetansedagen 2024 får du inspirasjon fra eksperter og praktikere om hvordan virksomheten din kan utvikle kompetansen den trenger for å holde seg aktuell i tiden fremover!

Du får blant annet mer om dette:  

 • Dynamisk kompetanseledelse 
 • Kompetanseutvikling etter agile prinsipper for effektivitet og verdiskaping 
 • Læringskultur
 • Ny teknologi og kunstig intelligens
 • Ferdighetsbasert kompetanseutvikling

Og ikke minst kårer vi vinneren av HR Norges Kompetansepris 2024. Kanskje er det din virksomhet som vinner i år?  

 Resten av programmet lanseres snart. Følg med!  

Omfavn smidighet: Verdiskapende kompetansearbeid 

Natal Dank

Med den raske endringstakten i dagens arbeidsliv kommer nye krav til å kunne smidig tilpasse seg endrede behov, teknologi, forventninger og rammer. Agil metodikk har med stort hell blitt tatt i bruk i stadig nye områder, og innen kompetanseutvikling har denne tankegangen og metodikken stort potensiale til å bidra til innovasjon og verdiskaping for både organisasjonen og de ansatte. Natal Dank er en av pionerene innen Agil HR, og har nylig gitt ut boken: “Agile L&D: A toolkit to improve organizational learning and drive performance”.

 • De 5 designprinsippene for agil kompetanseutvikling - produktledet, menneskesentrert design, personer med T-formede kompetanseprofiler i T-formede team, eksperimentering og leveranse med virkning. 
 • Vellykkede praktiske anvendelser av agil kompetanseutvikling
 • Hvordan du effektivt kan bringe agil arbeidsmetodikk inn i ditt team og bredere organisasjon

Workshop: Agile L&D Design Thinking Sprint

Erfar praktiske verktøy fra Natal Danks nye bok gjennom en menneskesentrert Design Thinking sprint. Dette er en flott mulighet til å oppleve agil kompetanseutvikling i praksis og lære gjennom å praktisere. Gjennom sprinten vil du jobbe med en forretningsutfordring og utforske hvordan du kan bruke en evidensbasert tilnærming for å eksperimentere og samskape gode løsninger for ansattopplevelsen. Vi vil også gå gjennom et virkelighetsnært case, slik at du umiddelbart kan oversette læringen til din egen rolle og virksomhetskontekst. Ved slutten av økten vil du være klar til å designe og gjennomføre et agilt kompetanse-arbeid på din arbeidsplass.

Du vil jobbe gjennom følgende læringssteg:

 • En rask introduksjon til å løse problemer med en agil tankegang.
 • Jobbe med en forretningsutfordring og kartlegge verdien du ønsker å levere til din virksomhet, ansatte og sluttbrukere.
 • Bli kjent med et virkelighetsnært case basert på en design sprint for karriereutvikling.
 • Diskutere hvordan du designer løsninger for øyeblikk som betyr noe.

Påmelding til denne workshop blir mulig når endelig program lanseres.
Foredrag og workshop vil foregå på engelsk.

Natal Dank, Co-founder, PXO Culture- HR & Business Agility Learning, Consultancy & Coaching and Chief HR Trendwatcher at HR Trend Institute

Fremtidsrettet kompetansearbeid: Finn balansen mellom strategisk og dynamisk kompetanseledelse  

Olav Johansen
Tor Endre Gustavsen

I stabile og forutsigbare tider kommer en langt med en tradisjonell strategisk kompetansestyring. Men med store og raske omveltninger som nå, hvor kompetanse ofte skapes mellom mennesker i situasjonen, kreves ofte noe mer. I en slik kontekst kreves en dynamisk kompetanseledelse som frigjør kompetansen til den enkelte i situasjonen. I dette innlegget får du både teoretiske perspektiver og praktiske eksempler på hvordan jobbe dynamisk med kompetanse fra forfatterne av den ferske boken «dynamisk kompetanseledelse». De oppfordrer deg til å tenke nytt rundt hvordan frigjøre potensialet i dine medarbeidere. 

 • Hva er egentlig kompetanse? Og hvordan bør vi tenke om kompetansegap? 
 • Løser den strategiske tilnærmingen dagens kompetanseutfordringer? 
 • Hva er dynamisk kompetanseledelse? Og hvordan jobbe med det? 
 • Hvordan balansere strategisk kompetansestyring og dynamisk kompetanseledelse? 

Olav Johansen, førstelektor i organisasjon og ledelse, Høyskolen Kristiania og Tor Endre Gustavsen, Head of Competence & Culture, Skanska 


Priser
Kategori Medlem Ikke medlem
Pris med tidlig rabatt til og med 24. juni 4900 8700
Ordinær pris fra og med 25. juni 5400 9200
Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 20 %

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 20 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.
Det gis ikke rabatt på allerede rabattert pris.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Utstiller på kompetansetorget?
Sikre deg plass - ta kontakt med oss på tlf: 91 59 56 30 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Konferanseavgift:
Konferanseavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og dokumentasjon.

Avbestillingsbetingelser:
Alle påmeldinger/bestillinger gjøres med utgangspunkt i våre ordinære kanselleringsbetingelser.
Frist for avmelding er 12. september 2024. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfristen mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet.

Faktura:
Faktura vil bli sendt i etterkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels og Scandic Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i konferanseavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Spørsmål:
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Les mer Pil