Dette kurset skal gi deg verktøy til å navigere i reglene om varsling og hvordan klage- og varslingssaker best skal håndteres.

Styrkede regler om varsling har gitt en økt bevissthet omkring retten til å varsle. Formålet med regler og rutiner for varsling er å avdekke kritikkverdige forhold i virksomheten som er skadelig for samfunnet. I disse tilfellene er det ønskelig fra samfunnet at arbeidstakere varsler og det bør være tilsvarende ønskelig for virksomhetene for å kunne rette opp i avvikene. Likevel opplever ledere og HR at stadig flere ansatte klager og varsler på eget arbeidsforhold, for eksempel ledelsesbeslutninger, endringer i oppgaver og lønn. Varsling og gjengjeldelse kommer oftere og oftere på bordet i personalsaker og har blitt en integrert del av personalforvaltningen. Felles for alle klagesaker som utgjør varsling eller ikke er at de må håndteres. Hva som er egnet metode må imidlertid avgjøres fra sak til sak.

Du vil lære om:

  • Definisjon av varsling og gjengjeldelse
  • Krav til rutiner i virksomheten
  • Konkret håndtering av klage- og varslingssaker
  • Hva utgjør ulovlig gjengjeldelse og hva er lovlig utøvelse av styringsretten?

Kursholder
Benedicte Hille er advokat og partner i SBDL, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av faktaundersøkelser.

Terje Gerhard Andersen er advokat og partner i Advokatfirmaet SBDL, hvor han primært arbeider med arbeidslivsjuss. Han er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo og LLM fra University of Minnesota. Han har tidligere vært tingrettsdommer ved Helgeland tingrett, samt i Follo og Nordre Østfold tingrett. Andersen er medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken «Arbeidslivets spilleregler

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter, blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres/betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no