Ønsker du å kunne jobbe innovativt og kreativt på en strukturert måtet?

For at HR skal kunne tilpasse seg organisasjonen og jobbe fleksibelt, så er det mye å lære fra metodene som brukes i design- og innovasjonsprosesser. Det er en menneskeorientert måte å jobbe med utvikling som kobler en analytisk tilnærming med intuisjon og kreativitet.

I dette kurset lærer du deg snarveien til Design Thinking. På den måten kan du som HR lettere bidra i arbeidet med å jobbe mer strategisk. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

· En introduksjon til tankesettet og prinsippene

· Smakebit på en enkel og lett tilgjengelig metode

· Tips om hvordan dette kan brukes videre i egen virksomhet

Mona Sverrbo Halland

Mona Sverrbo Halland har hovedfag i kognitiv psykologi og spesialisering i organisasjonspsykologi, samt 15 års konsulenterfaring innenfor produktdesign og innovasjon. Hennes kjernekompetanse er knyttet til design, teknologi og teamsamarbeid i komplekse virksomheter. Halland er kjent for høyt faglig engasjement og en tillitsvekkende stil. Hun er en dyktig foredragsholder og fasilitator, som utfordrer samtidig som hun ivaretar den enkeltes integritet. Mona Sverrbo Halland jobber nå som teamcoach i NAV IT, i tillegg til at hun driver sitt eget foretak med foredrag og kurs.

Medlemsmøtet koster 500,- for medlemmer i HR Norge.

Siste frist for avmelding er 10. mai. Send avmelding til hrnorge@hrnorge.no

Påmeldte som ikke melder avbud og ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no