Vi er inne i år to med Korona, men vi ser også lys i tunnelen og håper på et fysisk tilstedeværende arbeidsliv for alle i løpet av 2021. Hva blir utfordringene og behovene vi møter når vi kommer dit? Hva blir god ledelse post-korona?

Pandemien har lært oss noen viktige ting ved arbeidslivet vårt. Selv om det ikke alltid er enkelt – ei heller optimalt – så leverer vi også fra hjemmekontoret. Vi er gode på selvledelse, og vi tar oppgaver og arbeidsmiljø på alvor når vi jobber sammen alene.

Med over et års trening på å jobbe annerledes har nye kunnskaper og ferdigheter også lagt grobunn for nye behov for ledelse. I dette webinaret snakker Ole Martin Grevstad om noen av de refleksjonene de har gjort i Kongsberg Maritime.

Du får høre mer om dette på webinaret:

  • Verktøy til refleksjon og utvikling i din organisasjon.
  • Prinsipper for ledelse videre
  • Påvirkningen HR gjør i å skape refleksjon, tilby verktøy og fasilitere diskusjon forankret i annerkjent teori
Portrett Ole Martin Grevstad

Ole Martin Grevstad er HR manager i Kongsberg Maritime og har også mange år bak seg i HR i Rolls-Royce Commercial Marine som ble kjøpt av Kongsberg Maritime i 2019. Han har lang og sterk generalisterfaring fra HR-faget, og har etter oppkjøpet arbeidet mer spesialisert med ansvar innenfor People development området til Kongsberg Maritime. Herunder ansvar innen områder som organisasjonskultur, leder- og talentutvikling.

Medlemsmøte er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Er du ikke medlem?

Som medlem deltar du gratis på medlemsmøter. Her er en oversikt over alle medlemsfordelene og hvordan du kan bli medlem.