Det å føle tilknytning, at man hører hjemme i virksomheten og er på rett hylle er viktig for innsatsvilje og prestasjon. Medarbeidere som identifiserer seg med virksomheten har lavere risiko for å bytte jobb, og involverer seg mer i arbeidsmiljøet.

Mye har skjedd i arbeidslivet de siste årene. Mange har byttet jobb, jobbet hjemmefra eller har opplevd at kolleger er mer spredt og mindre tilgjengelige. Og ved utgangen av korona sliter mange virksomheter med å få fatt i kompetansen de trenger. Det å skape sterk tilknytning øker i viktighet.

Webinaret vil gå inn på funn fra den siste ALX-undersøkelsen som viser:

  • hvor sterkt medarbeiderne føler seg knyttet til virksomheten
  • hvor viktig de mener dette er for dem
  • hva de opplever reduserer tilknytning
  • hva de opplever som viktigste faktorer for å øke egen tilknytning

Webinaret er gratis og åpent for alle. Og vi anbefaler deg spesielt om å tipse ledere i virksomheten om å delta.

Hvert halvår måler HR Norge i samarbeid med Kantar hvordan medarbeidere opplever ulike jobbkritiske temaer. Arbeidslivsindeksen (ALX) baserer seg på svar fra 1000 respondenter og gir representative data som splittes i sektorer og bransjer. Den består av en fast del som måler fire kjerneindekser over tid (engasjement, gjennomføringsevne, endringsvilje og ledelse), i tillegg til spesielt aktuelle temaer som oppstår. Dataene er hentet inn gjennom Kantar sin Gallupundersøkelse.

Foredragsholderne:

Harald Djupvik

Harald Sørgaard Djupvik er associated director i Kantar TNS Gallup. Han er utdannet organisasjonspsykolog fra Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere fagartikler og holdt en rekke foredrag innenfor arbeidsmiljø, ledelsesutvikling og markedsanalyse de siste årene. Harald har mer enn 30 års erfaring med kunde- og medarbeiderundersøkelser med tilhørende konsulentarbeid.

Henrik Øhrn

Henrik Øhrn er fagansvarlig i HR Norge. Han har jobbet i HR Norge i 20 år og vært involvert i alle HR Norges undersøkelser og rapporter.

Webinaret er gratis og åpent for alle.

Lenke til webinaret blir sendt ut i en epost dagen før.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Les mer Pil