Ledergrupper forventer at HR skal være en strategisk partner og vise hvordan egne tiltak støtter opp om virksomhetens strategi, men hvordan gjør du egentlig dette? Når slike planer skal gjennomføres er HR avhengig av få med lederne på laget.

Lederne må lett kunne se hva som skal gjøres og hvilke gevinster vi kan forvente. Dette opplever mange som jobber med HR som vanskelig. På møtet får du tilgang til og trening i et praktisk verktøy som du kan ta med hjem og bruke i din organisasjon.

I mange virksomheter er det digitalisering som er selve kjernen i strategien. På møtet vil du få presentert hovedfunnene fra en undersøkelse som har kartlagt forventinger til hvordan digitalisering vil påvirke fremtidens arbeidsliv. Forskningsprosjektet Fremtidens Arbeidsliv er ledet av NTNU og samarbeidspartnerne ÅKP og GCE Blue Maritime, og svargruppen er unge arbeidstakere og ledere i Møre og Romsdal. Målet er at resultatene skal gi svar på forventninger, utfordringer og muligheter slik at både offentlige og private virksomheter får innspill til hva vi bør prioritere fremover for å få en mer konkurransedyktig region, hvor folk ønsker å jobbe og bosette seg.

Program:

08.30 - 09.00: Registrering og lett frokost
09.00 - 10.40: Arve Kvalvik - Hvordan HR kan vise sammenhengen mellom egne tiltak og virksomhetens strategi
10.40 - 11.00: Pause
11.00 - 12.30: Knut Åsebø – Den menneskelige side av digitalisering

Portrett Arve Kvalsvik

Arve Kvalsvik driver Evidente, og hjelper HR med strategier, målinger og analyser. Han er opptatt av å gi HR praktiske verktøy som viser hvordan medarbeiderne bidrar til å realisere virksomhetens strategi.

Portrett Knut Åsebø

Knut Åsebø har mange års erfaring innen HR Faget, har jobbet i store internasjonale selskap som SAS, Hydro, Vard Group og senest som Chief Human Resources Officer i Farstad Shipping ASA. Åsebø driver Åsebø Consulting, og jobber i dag som prosjektleder ved Ålesund Kunnskapspark.

Siste frist for avmelding er innen 11. februar. Påmeldte som ikke melder avbud, og som ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-