HR Konferansen i Stavanger 2024

I et arbeidsmarked i rask endring, drevet av teknologiske innovasjoner og nye arbeidstrender, står organisasjoner overfor betydelige utfordringer. Det kreves kontinuerlig tilpasning og innovasjon for å møte disse, spesielt når det gjelder å forbedre produktivitet og velvære på arbeidsplassen. HR har en kritisk rolle i å forme strategier som ikke bare støtter virksomhetens mål, men også de ansattes vekst og utvikling. Hvordan kan HR-profesjonelle utnytte teknologi og nye arbeidsmetoder for å fremme en mer tilpasningsdyktig arbeidsstyrke? Hva kan gjøres for å støtte ansatte i et stadig mer krevende arbeidsmiljø?

HR Konferansen i Stavanger samler ledende eksperter for å belyse disse spørsmålene, tilby dybdeinnsikt i forskning og deling av praktiske erfaringer som kan hjelpe deg og din organisasjon til å trives.

Du får blant annet høre mer om:

 • Innovative arbeidsstrukturer: Utforsk hvordan ny struktur og verktøy kan transformere arbeidsdagen, øke produktiviteten og frigjøre tid til egenutvikling.
 • Stresshåndtering i arbeidslivet: Få innsikt i nye måter å forstå og håndtere arbeidsrelatert stress på, med fokus på bærekraftige løsninger for mental helse.
 • Optimalisering av kognitiv ytelse: Lær hvordan moderne arbeidsliv krever mer av vår kognitive kapasitet og oppdag metoder for å forbedre fokus og effektivitet i komplekse miljøer.


Hvordan bedre struktur og nye verktøy kan frigjøre tid til egenutvikling

Eirik Sæther

IT-selskapet Akuna har, på lik linje med resten av sin bransje, lenge stått i kampen om ressursene. IT-bransjen står midt i kampens hete når det gjelder teknologiutvikling, og det krever sitt å holde tritt med utviklingen av kunstig intelligens. På toppen av dette så skal de både tiltrekke, utvikle og beholde arbeidstakere med et stadig større ønske om et bærekraftig arbeidsliv. Med alle disse driverne tatt i betraktning så tester de derfor ut nye måter å jobbe på. Kortere og mer intensive uker skal både bidra til økt produktivitet og et mer bærekraftig arbeidsliv for de ansatte. Men hvor kommer den økte produktiviteten fra?

 • Hvordan har Akuna strukturert sin arbeidsdag- og sine arbeidsuker?
 • Hvordan har det påvirket de ansatte og produktiviteten?

Eirik Sæther, gründer og daglig leder i Akuna


Den giftige stresscocktail (på dansk)

Helle Hein

Når det handler om stress, så vet vi bedre enn vi praktiserer. 9 av 10 stressrammede sier at arbeidet er en primær- eller medvirkende faktor til stress. Likevel er det individet som søker hjelp, gjerne i form av psykolog eller annen terapi. Hvis årsaken til stress helt eller delvis finnes på arbeidet, fører individuell behandling til symptombehandling, i stedet for langsiktige løsninger. Hvis vi for alvor skal gjøre noe med stressproblematikk, så er det avgjørende med en langt mer nyansert forståelse av stress.

 • Et nytt perspektiv på stress, hvor fokus er på konteksten og ikke på den stressrammede
 • Innblikk i fire stressformer: Burnout, Boreout, Moralsk stress og Eksistensielt stress
 • Få innsikt i forskellige mentale programmeringer: likevektsøkende og spenningssøkende rammes av ulike former for stress

Helle Hein, forsker, forfatter, foredragsholder og konsulent


Hjernen på jobb: Fokus og produktivitet i et moderne arbeidsliv

Magnus Ingebrigtsen

Arbeidslivet krever nå mer av hjernen vår, enn noen gang tidligere. Automatisering og robotisering har de siste 20 årene betydelig redusert andelen rutinebaserte oppgaver som mennesker gjør på jobb, som betyr at vi mennesker sitter igjen med en stadig større andel kompleks problemløsning og relasjonelle oppgaver. Likevel henger mange gamle ideer om motivasjon, tidsstyring og produktivitet igjen. I dette foredraget vil du lære:

 • Hva som er annerledes med det moderne arbeidslivet
 • Hva vi må vite om hvordan hjernen vår jobber (enten vi er på kontoret eller ikke)
 • Hva vi kan gjøre for å lære bedre for å tilpasse oss endringer, og jobbe litt klokere i framtiden.

Magnus Ingebrigtsen, skriver doktorgrad i psykologi ved UiT, Norges Arktiske Universitet

Priser
Kategori Medlem Ikke-medlem
Pris med tidlig rabatt til og med 10. juni 4550 8350
Ordinær pris fra og med 11. juni 4950 8750
Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 20 %

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 20 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet. Grupperabatten gjelder kun for virksomhetsmedlemmer.

Det gis ikke rabatt på rabatt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Utstiller på kompetansetorget?
Sikre deg plass - ta kontakt med oss på tlf: 91 59 56 30 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Konferanseavgift:
Konferanseavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og dokumentasjon.

Avbestillingsbetingelser:
Alle påmeldinger/bestillinger gjøres med utgangspunkt i våre ordinære kanselleringsbetingelser.
Frist for avmelding er 28. august 2024. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfristen mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet.

Faktura:
Faktura vil bli sendt i etterkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels og Scandic Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i konferanseavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål:
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Les mer Pil