HR Konferansen i Stavanger 2022

Vi er tilbake med fysisk konferanse i Stavanger og gleder oss til å ønske velkommen i september. Mye har endret seg og vi har i stor grad et nytt arbeidsliv å forholde oss til. Fra å spørre pent om å ta hjemmekontor av og til, tas det i dag for gitt i mange virksomheter, og vi ser en klar trend på at det også er en forventning hos medarbeidere i dag. Fra å tenke effektivitet og produktivitet, har det blitt et større fokus på tillit.

Du får høre mer om dette:

 • Hvordan lykkes med krevende endringer
 • Hva gjør at man lykkes med kulturarbeid – i mer enn hundre år!
 • Hvordan kan vi utfordre ledelse til å passe for dagens og fremtidens arbeidsliv?

Her er en liten smakebit på hva du kan få med deg på HR Konferansen i Stavanger:

A World Without Work

Daniel Susskind

Ny teknologi har alltid provosert og skapt panikk hos arbeidere som blir erstattet av maskiner. Tidligere har slik frykt vært feilplassert, og mange økonomer hevder at det fremdeles stemmer. Daniel Susskind mener det stiller seg annerledes i dag. Fremskritt innen kunstig intelligens gjør at alle typer jobber i økende grad er utsatt. Så hvordan kan vi alle blomstre i fremtiden? Daniel Susskind gir oss gode råd på veien.

 • Teknologiske fremskritt kan føre til velstand uten sidestykke og sørge for at alle har nok å leve av.
 • Hvordan fordeler vi velstanden rettferdig og begrenser kraften i Big Tech og skaper mening i en verden der arbeid ikke lenger er sentrum i livene våre?

Dr. Daniel Susskind er Fellow in Economics at Oxford University, Senior Research Associate ved the Institute for Ethics in AI at Oxford University, og Research Professor ved King’s College London.

Kultur, samspill og teknologi = TUB

Hans Olav Frette

Aarbakke har levert resultater siden 1918 og ble i fjor kåret til årets bedrift og Norges smarteste industribedrift. Bak ligger det langsiktig arbeid med kultur, gode beslutninger og fokus på glede i arbeidet.

 • Hvordan tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere: TUB-prinsippet
 • Effekt av korte uformelle beslutningslinjer
 • Enkle tiltak for å ha en åpen god kultur
 • Målinger er ikke farlig

Hans Olav Frette, HR-leder i Aarbakke AS

Morgendagens ledelse i dag: et fokus på formål, justering, og forpliktelse

Rune Todnem

Organisasjoner står overfor store utfordringer som krever handling - nå (IPCC, 2022). Nye tjenester, produkter, teknologi, forretningsmodeller, adferd og arbeidskompetanse må defineres og utvikles i stor fart. Demografiske endringer, FNs bærekraftsmål, EU-taksonomien, og det grønne skiftet banker på døren, mens tradisjonelle måter å lede og håndtere denne utviklingen på ofte ikke holder tritt. Professor By vil i dette foredraget introdusere en ny måte å se, utvikle og utøve ledelse på til støtte for organisasjoners respons til disse utfordringene, og utfordringer som enda ikke identifisert.

 • Mye ledelse og organisasjonsendring teori og praksis er basert på beleilige antagelser.
 • Ledelse er ikke noe bare ledere gjør.
 • Organisasjoners interne ledelseskapasitet og potensiale er større enn vi ofte tillater oss å tro.
 • Et nytt tankesett rundt ledelse vil frigjøre et større ledelsespotensiale.

Rune Todnem By (PhD), professor i ledelse, og ledelse designer ved UiS

Reorganisering og stadig tilpasning i en bank med sjel

Trine Stangeland

Sandnes Sparebank, godt kjent som Den Gule Banken, sto i en situasjon hvor reorganisering var nødvendig for å tilpasse seg markedet og konkurransesituasjonen. Dette krevde klar strategi og klare målsettinger, med et sterkt fokus på kompetansebygging og økt fokus på ledelse og lederutvikling. For å kunne bygge tillit og samtidig sette kundeopplevelser i sentrum, var det viktig for Sandnes Sparebank å:

 • Manøvrere mellom stadige dilemmaer og balanseganger
 • Speile merkevaren gjennom grunnpillarene Kultur, Engasjement og Stolthet
 • Gjøre ledelse og lederutvikling avgjørende for vekst og utvikling
 • Få frem at det handler om både folk og kunder

Trine Stangeland, administrerende direktør i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank

Priser
Kategori Medlem Ikke medlem
Påmelding før 7. juni 4320 8400
Påmelding fra og med 7. juni 4800 8400
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 20%

Rabatt for virksomhetsmedlemmer:

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 20 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt.

Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.

Det gis ikke rabatt på allerede rabattert pris.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Utstiller på kompetansetorget?
Ønsker du å være utstiller på kompetansetorget under konferansen, ta kontakt med Kjetil Hovda på tlf.: 91 59 56 30 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Konferanseavgift:
Konferanseavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og dokumentasjon.

Avbestillingsbetingelser:
Alle påmeldinger/bestillinger gjøres med utgangspunkt i våre ordinære kanselleringsbetingelser.
Frist for avmelding er 7. september 2022. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfristen mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet.

Faktura:
Faktura vil bli sendt i etterkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Gjennomføring:
For oss i HR Norge er sikkerheten og helsen av høyeste prioritet. Vi vil til enhver tid innrette alle smittevernstiltak etter helsemyndighetenes retningslinjer og anbefalinger.

Spørsmål:
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no