HR Dagen i Trondheim 2024

I et arbeidsmarked preget av ny teknologi, økonomiske utfordringer og skiftende kompetansebehov, må stadig flere virksomheter finne nye måter å være attraktive og tilpasningsdyktige på. Dette er ingen lett jobb, men HR spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet. HR har en kritisk rolle i å forme strategier som ikke bare støtter virksomhetens mål, men også de ansattes vekst og utvikling. Hvordan skal vi møte dagens endringer i miljøet rundt oss - og jobbe smartere i fremtiden?

HR Dagen i Trondheim samler ledende eksperter for å belyse blant annet disse spørsmålene, tilby dybdeinnsikt i forskning og deling av praktiske erfaringer som kan hjelpe deg og din organisasjon til å trives.

Du får blant annet høre mer om:

 • Stresshåndtering i arbeidslivet: Få innsikt i nye måter å forstå og håndtere arbeidsrelatert stress på, med fokus på bærekraftige løsninger for mental helse
 • Optimalisering av kognitiv ytelse: Lær hvordan moderne arbeidsliv krever mer av vår kognitive kapasitet og oppdag metoder for å forbedre fokus og effektivitet i komplekse miljøer
 • Hvordan lederutvikling kan være en nøkkel til å bli en attraktiv arbeidsplass


Den giftige stresscocktail (på dansk)

Helle Hein

Når det handler om stress, så vet vi bedre enn vi praktiserer. 9 av 10 stressrammede sier at arbeidet er en primær- eller medvirkende faktor til stress. Likevel er det individet som søker hjelp, gjerne i form av psykolog eller annen terapi. Hvis årsaken til stresshelt eller delvis finnes på arbeidet, fører individuell behandling til symptombehandling, i stedet for langsiktige løsninger. Hvis vi for alvor skal gjøre noe med stressproblematikk, så er det avgjørende med en langt mer nyansert forståelse av stress.

 • Et nytt perspektiv på stress, hvor fokus er på konteksten og ikke på den stressrammede
 • Innblikk i fire stressformer: Burnout, Boreout, Moralsk stress og Eksistensielt stress
 • Få innsikt ii forskellige mentale programmeringer: likevektsøkende og spenningssøkende rammes av ulike former for stress

Helle Hein, forsker, forfatter, foredragsholder og konsulent


Hjernen på jobb: Fokus og produktivitet i et moderne arbeidsliv

Magnus Ingebrigtsen

Arbeidslivet krever nå mer av hjernen vår, enn noen gang tidligere. Automatisering og robotisering har de siste 20 årene betydelig redusert andelen rutinebaserte oppgaver som mennesker gjør på jobb, som betyr at vi mennesker sitter igjen med en stadig større andel kompleks problemløsning og relasjonelle oppgaver. Likevel henger mange gamle ideer om motivasjon, tidsstyring og produktivitet igjen. I dette foredraget vil du lære:

 • Hva som er annerledes med det moderne arbeidslivet
 • Hva vi må vite om hvordan hjernen vår jobber (enten vi er på kontoret eller ikke)
 • Hva vi kan gjøre for å lære bedre for å tilpasse oss endringer, og jobbe litt klokere i framtiden.

Magnus Ingebrigtsen, skriver doktorgrad i psykologi ved UiT, Norges Arktiske Universitet


Lederutvikling som nøkkel til en attraktiv arbeidsplass med en styrkebasert læringskultur

Gunn Elisabeth Guldahl

I kappløpet om talenter må selv hjørnestensbedrifter i dag endre strategi for å henge med i svingene. Ledere er bærere av kultur, og skal man overleve i stadig endring, må virksomheter bli mer fleksible, skape mer innovasjon, og utvikling og vekst. NTE, en bedrift med en stolt historie på over 100 år i en tradisjonelt mannsdominert bransje preget av mye struktur og orden, erkjente behovet for å transformere sin kultur. Gjennom deres lederutviklingsprogram søker de å fremme en inkluderende kultur med myke verdier for å øke attraktiviteten, både hente ut og utnytte kompetansen i enkeltindividet, og etablere en styrkebasert læringskultur som et bidrag til organisasjonens langsiktige suksess. Men hvordan gjør man dette i praksis?

Du får høre mer om:

 • Suksessfaktorer bak implementeringen og gjennomføringen av tre-stegs programmet
 • Utfordringer og lærdommer fra første runden med gjennomføring med steg to av programmet, «Lederløft Basis»
 • Resultater, status og veien videre med steg tre av programmet, «Lederløft videre»

Gunn Elisabeth Guldahl, prosessdriver leder- og organisasjonsutvikling, NTE AS

Priser
Kategori Medlem Ikke-medlem
Pris med tidlig rabatt til og med 10. juni 4550 8350
Ordinær pris fra og med 11. juni 4950 8750
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 20 %

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 20 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet. Grupperabatten gjelder kun for virksomhetsmedlemmer.

Det gis ikke rabatt på rabatt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Utstiller på kompetansetorget?
Sikre deg plass - ta kontakt med oss på tlf: 91 59 56 30 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Konferanseavgift:
Konferanseavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og dokumentasjon.

Avbestillingsbetingelser:
Alle påmeldinger/bestillinger gjøres med utgangspunkt i våre ordinære kanselleringsbetingelser.
Frist for avmelding er 29. august 2024. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfristen mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet.

Faktura:
Faktura vil bli sendt i etterkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels og Scandic Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i konferanseavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål:
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Les mer Pil