HR Dagen i Trondheim 2022

Etter to lange år med pandemi, kan vi endelig ønske velkommen til fysisk konferanse igjen i Trondheim. Det har skjedd mye som har preget HR siden sist, og dagens foredragsholdere utfordrer blant annet hva god ledelse er, arbeidsrettslige utfordringer når ressursene er knappe, og vi deler betraktninger på hvordan HR må tenke fremover for å lykkes, nå som vi i stor grad har plassen ved bordet.

I tillegg får du med deg dette:

  • Hva som kreves i arbeidslivet når fellesskapsfølelsen ikke lenger kan tas for gitt
  • Hvordan du lykkes med medarbeiderdrevet innovasjon
  • Hvilke kapabiliteter kreves det av en virksomhet for å lykkes med digital transformasjon?

Her er en liten smakebit på hva du kan få med deg på konferansen:

Rune Todnem

Morgendagens ledelse i dag: et fokus på formål, justering, og forpliktelse

Organisasjoner står overfor store utfordringer som krever handling - nå (IPCC, 2022). Nye tjenester, produkter, teknologi, forretningsmodeller, adferd, og arbeidskompetanse må defineres og utvikles i stor fart. Demografiske endringer, FNs bærekraftsmål, EU-taksonomien, og det grønne skiftet banker på døren, mens tradisjonelle måter å lede og håndtere denne utviklingen på ofte ikke holder tritt. Professor By vil i dette foredraget introdusere en ny måte å se, utvikle, og utøve ledelse på til støtte for organisasjoners respons til disse utfordringene, og utfordringer enda ikke identifisert.

  • Mye ledelse og organisasjonsendring teori og praksis er basert på beleilige antagelser.
  • Ledelse er ikke noe bare ledere gjør.
  • Organisasjoners interne ledelseskapasitet og potensiale er større enn vi ofte tillater oss å tro.
  • Et nytt tankesett rundt ledelse vil frigjøre et større ledelsepotensiale.

Rune Todnem By (PhD), professor i ledelse, og ledelse designer ved UiS

Sven Iversen

HR i en brytningstid

Årets nordiske HR undersøkelse viser at HR har styrket sin posisjon og har således et godt utgangspunktet på veien videre. Samtidig har vi vært gjennom et veiskille de siste to år og vi kan derfor stille oss spørsmål hvorvidt dagens HR innrettet for fremtidens arbeidsliv?

I sitt innlegg deler Sven Kinden Iversen HR Norges betraktninger om;

  • Aktuelle arbeidslivstrender og hvordan disse påvirker HR’s prioriteringer?
  • HR’s utvikling av egen kompetanse for å ha tatt plass ved bordet – hva nå?
  • HR teknologi – hygienefaktor eller bidrag til konkurransefortrinn

Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig i HR Norge

Arbeidsrettslige utfordringer når det ikke er ressurser og kompetanse å få tak i

2022 har så langt bydd på store rekrutteringsutfordringer. Det er ikke bare snakk om de «vanlige» IT-stillingene, men på tvers av stillingskategorier. Samtidig opplever mange utfordringer med sykefravær samtidig som lovgiver begrenser adgangen til innleie av arbeidskraft. Hvordan løser vi disse utfordringene når vi allerede henger etter ressursmessig?

Foredragsholder fra SBDL, HR Norges partner på arbeidsrettssiden


Priser
Kategori Medlem Ikke medlem
Påmelding før 7. juni 4320 8400
Påmelding fra og med 7. juni 4800 8400
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 20%

Rabatt for virksomhetsmedlemmer:

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 20 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt.

Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.

Det gis ikke rabatt på allerede rabattert pris.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Utstiller på kompetansetorget?
Ønsker du å være utstiller på kompetansetorget under konferansen, ta kontakt med Kjetil Hovda på tlf.: 91 59 56 30 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Konferanseavgift:
Konferanseavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og dokumentasjon.

Avbestillingsbetingelser:
Alle påmeldinger/bestillinger gjøres med utgangspunkt i våre ordinære kanselleringsbetingelser.
Frist for avmelding er 30. august 2022. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfristen mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet.

Faktura:
Faktura vil bli sendt i etterkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Gjennomføring:
For oss i HR Norge er sikkerheten og helsen av høyeste prioritet. Vi vil til enhver tid innrette alle smittevernstiltak etter helsemyndighetenes retningslinjer og anbefalinger.

Spørsmål:
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no