HR Dagen i Bergen 2022

Vi er tilbake med fysisk konferanse i Bergen, og gleder oss til å ønske velkommen i september. Mye har endret seg de to siste årene. Hjemmekontoret tas nå for gitt hos mange – det er til og med forventet. Samtidig krever det en større bevissthet rundt tillit og hvordan vi beholder fellesskapsfølelsen på jobb. Videre har mangfold virkelig fått en plass på agendaen, men hva innebærer det å jobbe profesjonelt med mangfold for HR?

Du får høre mer om dette:

  • Hvilke muligheter åpner seg etter hvert som teknologi og AI tar over deler av arbeidsmarkedet?
  • Hvordan løser vi utfordringer med sykefravær og innleie når vi allerede henger etter ressursmessig?
  • Vi inviterer til diskusjon og debatt med foredragsholderne

A World Without Work

Daniel Susskind

Ny teknologi har alltid provosert og skapt panikk hos arbeidere som blir erstattet av maskiner. Tidligere har slik frykt vært feilplassert, og mange økonomer hevder at det fremdeles stemmer. Daniel Susskind mener det stiller seg annerledes i dag. Fremskritt innen kunstig intelligens gjør at alle typer jobber i økende grad er utsatt. Så hvordan kan vi alle blomstre i fremtiden? Daniel Susskind gir oss gode råd på veien.

  • Teknologiske fremskritt kan føre til velstand uten sidestykke, og sørge for at alle har nok å leve av.
  • Hvordan fordeler vi velstanden rettferdig, og begrenser kraften i Big Tech, og skaper mening i en verden der arbeid ikke lenger er sentrum i livene våre?

Dr. Daniel Susskind er Fellow in Economics at Oxford University, Senior Research Associate ved the Institute for Ethics in AI at Oxford University, og Research Professor ved King’s College London.

HR i en brytningstid

Sven Kinden Iversen

Årets nordiske HR undersøkelse viser at HR har styrket sin posisjon og har således et godt utgangspunkt for veien videre. Samtidig har vi vært gjennom et veiskille de siste to år og kan derfor stille oss spørsmål hvorvidt dagens HR er innrettet for fremtidens arbeidsliv?

  • Aktuelle arbeidslivstrender og hvordan disse påvirker HR’s prioriteringer?
  • HR’s utvikling av egen kompetanse for å ha tatt plass ved bordet – hva nå?
  • HR teknologi – hygienefaktor eller bidrag til konkurransefortrinn?

Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig i HR Norge

Arbeidsrettslige utfordringer når det ikke er ressurser og kompetanse å få tak i

2022 har så langt bydd på store rekrutteringsutfordringer. Det er ikke bare snakk om de «vanlige» IT-stillingene, men på tvers av stillingskategorier. Samtidig opplever mange utfordringer med sykefravær samtidig som lovgiver begrenser adgangen til innleie av arbeidskraft. Hvordan løser vi disse utfordringene når vi allerede henger etter ressursmessig?

Foredragsholder fra SBDL, HR Norges partner på arbeidsrettssiden

Priser
Kategori Medlem Ikke medlem
Påmelding før 7. juni 4320 8400
Påmelding fra og med 7. juni 4800 8400
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 20%

Rabatt for virksomhetsmedlemmer:

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 20 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt.

Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.

Det gis ikke rabatt på allerede rabattert pris.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Utstiller på kompetansetorget?
Ønsker du å være utstiller på kompetansetorget under konferansen, ta kontakt med Kjetil Hovda på tlf.: 91 59 56 30 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Konferanseavgift:
Konferanseavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og dokumentasjon.

Avbestillingsbetingelser:
Alle påmeldinger/bestillinger gjøres med utgangspunkt i våre ordinære kanselleringsbetingelser.
Frist for avmelding er 6. september 2022. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfristen mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet.

Faktura:
Faktura vil bli sendt i etterkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Gjennomføring:
For oss i HR Norge er sikkerheten og helsen av høyeste prioritet. Vi vil til enhver tid innrette alle smittevernstiltak etter helsemyndighetenes retningslinjer og anbefalinger.

Spørsmål:
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no