Ønsker du å lære mer avansert dataanalyse basert på Excel og muligheter for automatisering av datavisualisering samt besvare forretningsspørsmål basert på disse dataene?

Dette praktiske kurset vil gi deg kunnskap i hvordan du kan gjennomføre og presentere mer avanserte analyser basert på HR-data.

Som deltaker vil du lære om:

  • sammenhengen mellom strategi og gjennomføring av analyser
  • bruk av modeller og automatiseringsmuligheter gjennom bruk av pivottabeller i Excel og kobling mot dashboard i Powerpoint
  • deskriptiv statistikk, korrelasjons- og regresjonsanalyse
  • hvordan bearbeide et datasett med HR-data i Excel ved hjelp av avanserte funksjoner i dataanalyse-tillegget i Excel

Dette kurset passer for deg i HR som har noe erfaring med bruk av modeller og pivottabeller i Excel, men som ønsker å lære og analysere og fremstille data på en mer effektiv måte. Kurset legger opp til aktiv involvering av deltakerne gjennom hele dagen, med arbeid både individuelt og i grupper.

Alle deltakere tar med egen PC. Powerpoint og Excel med tilleggsverktøyet «analyseverktøy» må være installert på PC-en. Kurset er lagt opp til bruk av Excel og Powerpoint på Windows PC, ikke Mac.

Ønsker du å lære enda mer om HR-analyser?

HR-analyser i Excel for viderekomne kan tas alene, eller i kombinasjon med HR-analyser i Excel. Dersom du ønsker å delta på begge kursene, melder du deg på begge separat. Prisen for to kurs er 7900,- for medlemmer og 11400,- for ikke-medlemmer. Prisen vil korrigeres etter påmelding.

Kursholdere:

Portrett Lina Alsvik

Lina Alsvik har organisasjonspsykologisk bakgrunn og har jobbet med arbeidsmiljøundersøkelser, ledelsesevalueringer og andre surveys og psykometriske målinger. De siste fem årene har hun jobbet som HR-analytiker i Norsk Hydro. Der har hun vært med på å starte opp en global HR analysefunksjon og å implementere Strategic Workforce planning samt datafangalyser innen prestasjon, utvikling, mangfold og rekruttering.

Portrett Sven Kinden Iversen

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og gjennomfører nå et erfaringsbasert masterstudie i kunnskapsledelse.