Velkommen til praktisk kurs i hvordan gjennomføre og presentere mer avanserte analyser basert på HR-data.

Ønsker du å lære mer avansert datanalyse basert på Excel og muligheter for automatisering av datavisualisering samt besvare forretningsspørsmål basert på disse dataene? Dette praktiske kurset vil gi den kunnskap i hvordan gjennomføre og presentere analyser basert på HR-data.

Som deltaker vil du få:

  • En innføring i sammenhengen mellom strategi og gjennomføring av analyser
  • En innføring i bruk av modeller og automatiseringsmuligheter gjennom bruk av pivottabeller i Excel og kobling mot dashboard i Powerpoint
  • En innføring i statistikk; deskriptiv statistikk, korrelasjons- og regresjonsanalyse
  • Bearbeide et datasett med HR-data i Excel ved hjelp av avanserte funksjoner i dataanalyse-tillegget i Excel

Kurset passer for deg i HR som har noe erfaring med bruk av modeller og pivottabeller i Excel, men ønsker å lære deg å analysere og fremstille data på en mer effektiv måte. Kurset legger opp til aktiv involvering av deltakerne gjennom hele dagen, med arbeid både individuelt og i grupper.

Powerpoint og Excel med tilleggsverktøyet «analyseverktøy» må være installert på PC-en. Kurset er lagt opp til bruk av Excel og Powerpoint på Windows PC, ikke Mac.

HR-analyser del 2 kan tas alene, eller i kombinasjon med HR-analyser del 1. Dersom du ønsker å delta på del 1 og del 2, melder du deg på begge separat. Prisen vil da være 8500,- for medlemmer og 12100,- for ikke-medlemmer for to kursdager. Prisen vil korrigeres etter påmelding.

Kursholdere

Lina Alsvik har organisasjonspsykologisk bakgrunn og har jobbet med arbeidsmiljøundersøkelser, ledelsesevalueringer og andre surveys og psykometriske målinger. De siste fem årene har hun jobbet som HR-analytiker i Norsk Hydro. Der har hun vært med på å starte opp en global HR analysefunksjon og å implementere Strategic Workforce planning samt datafangalyser innen prestasjon, utvikling, mangfold og rekruttering.

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og gjennomfører nå et erfaringsbasert masterstudie i kunnskaps

Gjennomføring:
Som ansvarlig arrangør vil vi følge opp retningslinjer fra myndighetene, både når det gjelder smittevern, renhold/mat og avstand. Kurset avholdes enten hos oss i Akersgata 34 eller på et annet sentralt sted i Oslo sentrum.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no