Velkommen til praktisk kurs i hvordan gjennomføre og presentere mer avanserte analyser basert på HR-data.

Ønsker du å lære mer avansert datanalyse basert på Excel og muligheter for automatisering av datavisualisering samt besvare forretningsspørsmål basert på disse dataene? Dette praktiske kurset vil gi den kunnskap i hvordan gjennomføre og presentere analyser basert på HR-data.

Som deltaker vil du få:

  • En innføring i sammenhengen mellom strategi og gjennomføring av analyser
  • En innføring i bruk av modeller og automatiseringsmuligheter gjennom bruk av pivottabeller i Excel og kobling mot dashboard i Powerpoint
  • En innføring i statistikk; deskriptiv statistikk, korrelasjons- og regresjonsanalyse
  • Bearbeide et datasett med HR-data i Excel ved hjelp av avanserte funksjoner i dataanalyse-tillegget i Excel

Kurset passer for deg i HR som har noe erfaring med bruk av modeller og pivottabeller i Excel, men ønsker å lære deg å analysere og fremstille data på en mer effektiv måte. Kurset legger opp til aktiv involvering av deltakerne gjennom hele dagen, med arbeid både individuelt og i grupper.

HR-analyser del 2 kan tas alene, eller i kombinasjon med HR-analyser del 1. Dersom du ønsker å delta på del 1 og del 2, melder du deg på begge separat. Prisen vil da være 6.400,- for medlemmer og 10.000,- for ikke-medlemmer for to kursdager. Prisen vil korrigeres etter påmelding.

Kurset har kun 10 deltakere og gjennomføres på Zoom. Formen vil veksle mellom presentasjon og demonstrasjon av funksjoner, individuelle øvelser med mulighet for 1 til 1 deling av skjerm med kursholder, samt gruppeoppgave med case i eget zoom-rom. Begrenset antall deltakere og 1 til 1 skjermdeling skal sørge for at alle deltakere får prøvd ut funksjonalitetene og får støtte og hjelp til å komme seg gjennom de praktiske øvelsene.

Kurset er lagt opp til Excel på PC, ikke Mac.
I kurset fokuseres det ikke på avansert funksjonalitet i Excel. Kurset er lagt opp til bruk av Excel og Powerpoint på Windows PC, ikke Mac. Alle deltakere har Excel installert.

Kursholdere

Lina Alsvik har bakgrunn innen organisasjonspsykologi og statistikk. Etter syv år i en ren HR-analyse- og teknologistilling i Norsk Hydro, jobber hun nå som HR Business Partner i VG og er nødt til å tenke nytt rundt hvordan man kan prioritere HR-analyse i hverdagen.

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og gjennomfører nå et erfaringsbasert masterstudie i kunnskaps

Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no