Velkommen til kurs med praktisk øvelse i hvordan gjennomføre og presentere analyser basert på HR-data.

Din virksomhet har kanskje en del HR-data tilgjengelig som dere ønsker å dra nytte av, men du vet ikke helt hva dere kan bruke dem til. Ønsker du å lære grunnleggende Excel-funksjonalitet og visualiseringsteknikker som kan gjøre dere i stand til å besvare forretningsspørsmål basert på disse dataene? Dette kurset vil være en praktisk øvelse i hvordan gjennomføre og presentere analyser basert på HR-data.

Vi vil ta utgangspunkt i et analysespørsmål og sammen stille hypoteser som kan besvare dette. Som deltaker vil du lære å:

  • Bearbeide et datasett med HR-data i Excel ved hjelp av funksjoner og formler som vlookup, logiske tester, search and replace og annen grunnleggende Excel-funksjonalitet.
  • Teste hypoteser ved hjelp av fargekoding, pivottabeller og beregning av korrelasjoner i Excel.
  • Fremstille, visualisere og kommunisere analyser på en pedagogisk og tydelig måte.

Kurset passer for deg i HR som har noe kjennskap til Excel men ønsker å lære deg å behandle og fremstille data på en mer effektiv måte. Kurset legger opp til aktiv involvering av deltakerne gjennom hele dagen, med arbeid både individuelt og i grupper.

HR-analyser del 1 kan tas alene, eller i kombinasjon med HR-analyser del 2. Dersom du ønsker å delta på del 1 og del 2, melder du deg på begge separat. Prisen for todagerskurs er 6300,- for medlemmer og 9900,- for ikke-medlemmer. Prisen vil korrigeres etter påmelding.

Kurset har kun 10 deltakere og gjennomføres på Zoom. Formen vil veksle mellom presentasjon og demonstrasjon av funksjoner, individuelle øvelser med mulighet for 1 til 1 deling av skjerm med kursholder, samt gruppeoppgave med case i eget zoom-rom. Begrenset antall deltakere og 1 til 1 skjermdeling skal sørge for at alle deltakere får prøvd ut funksjonalitetene og får støtte og hjelp til å komme seg gjennom de praktiske øvelsene.

Kurset er lagt opp til Excel på PC, ikke Mac. I kurset fokuseres det ikke på avansert funksjonalitet i Excel. Kurset er lagt opp til bruk av Excel og Powerpoint på Windows PC, ikke Mac. Alle deltakere har Excel installert.

Kursholder
Lina Alsvik
har organisasjonspsykologisk bakgrunn og har jobbet med arbeidsmiljøundersøkelser, ledelsesevalueringer og andre surveys og psykometriske målinger. De siste fem årene har hun jobbet som HR-analytiker i Norsk Hydro. Der har hun vært med på å starte opp en global HR analysefunksjon og å implementere Strategic Workforce planning samt datafangalyser innen prestasjon, utvikling, mangfold og rekruttering.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no