Hjernen er et fantastisk verktøy med enorme muligheter. Utfordringen er bare at den ofte oppleves å jobbe stikk motsatt av det vi trenger i det nye arbeidslivet. Likevel, med en god forståelse for hvordan «computeren mellom ørene» fungerer, kan du lede både deg selv og andre gjennom vellykket endring og utvikling.

Det er et kjent faktum at vi i dag er utstyrt med en hjerne hvis grunnegenskaper ble utviklet en gang tilbake i steinalderen. Og forskningen i dag åpner gjerne for flere spørsmål enn svar. Likevel vet vi ganske mye om hvorfor vi reagerer som vi gjør, handler som vi gjør, og hva vi kan gjøre for enklere å gjøre hjernen til lags.

I webinaret treffer du Kari Kværner. Hun er ekspert på hjernen, i tillegg til å være gründer, lege og professor.

I møtet vil Kari blant annet diskutere:

  • Nevroledelse – vi må spille på lag med hjernen. Både vår egen og andres
  • Hvorfor hjernens reaksjon til endring automatisk er motstand, og hva det betyr
  • Hva er speilnevroner og hvorfor er de så viktige for hvordan vi har det på jobb
Portrett Kari Kværner

Kari Kværner er lege, gründer og Norges første kvinnelige professor i øre-nese-hals-medisin. I dag er hun senterdirektør for et stort forsknings- og innovasjonssenter ved oslo universitetssykehus, og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI.

Medlemsmøte er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Er du ikke medlem?

Som medlem deltar du gratis på medlemsmøter og webinarer, i tillegg til en rekke andre medlemsfordeler.