Medlemsmøte

Hersketeknikker i arbeidslivet

Hvordan kan man gjenkjenne og håndtere hersketeknikker som blir brukt mot en selv eller andre kollegaer? HR Norge Vest inviterer til medlemsmøte hvor EY viser hva man kan gjøre for å løse situasjoner i arbeidslivet der hersketeknikker oppstår, på en realistisk og konkret måte.
  • Foredraget vil bevisstgjøre tilhørerne om hva hersketeknikker er, hvordan man kan gjenkjenne ulike typer hersketeknikker og hvordan man kan respondere på dem
  • Foredragsholderne Sondre, Finn og Line fra EY vil vise gjennom flere rollespill eksempler på typiske hersketeknikker
  • Rollespillene vises to ganger, den andre gangen med løsningsforslag på hvordan en som utsettes for hersketeknikker kan respondere mot utøveren av hersketeknikken

Detaljer

Åpne alle
Finn Hall Torgersen jr.


Finn Hall Torgersen jr., Senior Manager. Finn har fra starten av av 2013 vært med i utviklingen av EYs varslingskanal. Finn inngår i EY Forensics varslingsteam som blant annet mottar varsler om kritikkverdige forhold på vegne av virksomheter i privat og offentlig sektor, og han har lang erfaring med saker vedrørende psykososialt arbeidsmiljø.

Sondre Torgrimsen


Sondre Torgrimsen, Senior Consultant. Sondre jobber med menneskelige faktorer i arbeidslivet og har tidligere jobbet med arbeidsmiljøundersøkelser.
I tillegg til sin rolle som konsulent så foreleser han i temaer knyttet til ledelse og arbeidshelsepsykologi.

Line Knutsen


Line Knutsen, Consultant. Line jobber i EYs avdeling for rådgivning innen internkontroll og har blant annet erfaring med revidering av varslingsrutiner/tjenester, prosessforbedring og finansiell rapportering.