Vi arrangerer en webinarserie for å øke kunnskapen rundt og om kunstig intelligens. I vårt andre webinar vil du lære hvordan HR kan lykkes med implementeringen av Generativ AI, og hva som skal til for å effektivisere, optimalisere og heve kvaliteten på tjenestene som leveres. Dette, og de tre siste webinarene i serien er eksklusive og gratis for medlemmer.

Fremtidens HR: Hvordan lykkes med Generativ AI?

Introduksjonen av AI har begynt å endre spillereglene i arbeidsmarkedet. Hvilket potensial har HR-avdelingene, hvilke HR-tjenester påvirkes mest og hvordan kan HR funksjonen bruke generativ AI på en forsvarlig måte?

De neste årene vil HR-funksjonen, som mange andre funksjoner, se økt bruk av kunstig intelligens for å effektivisere rutinemessige oppgaver, optimalisere prosesser, samt å heve kvaliteten på tjenestene som leveres. Kunstig intelligens vil kunne frigjøre kapasitet for HR-ansatte ved å støtte rutinemessige arbeidsoppgaver, noe som betyr at fremtidens HR funksjon vil kunne fokusere på mer strategisk arbeid og andre oppgaver som ivaretar de menneskelige kapabilitetene i virksomheten. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til hvem som har ansvaret, hva HR kan gjøre og hvordan man skal komme seg ut av startgropen.

I dette webinaret vil du få tips om gode bruksområder for AI i HR, og hvordan HR-avdelingen din kan komme i gang med AI.

Du vil lære mer om:

  • Hva er Generativ AI?
  • Konkrete bruksområder for AI i HR-funksjonen
  • Presentasjon av et utvalg use cases
  • Hvordan kan AI effektivisere og øke kvaliteten i HR-arbeidet?
  • Hvordan komme i gang med AI, og hva kan HR gjøre for å støtte virksomheten?
Morten Sars

Morten Sars er senior manager i EYs People Consulting-avdeling og leder fagområdet HR Transformasjon & Teknologi. Morten har spesialkompetanse på HR-teknologi og han har ti års erfaring fra HR-arbeid og optimalisering av HR-funksjonen, både fra linjen og som konsulent. Det siste året har Morten ledet EYs interne satsning på AI for HR.

Tony Hu

Tony Hu er manager i EYs People Consulting-avdeling og tilhører fagområdet HR Transformasjon & Teknologi. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering innen informasjonssystemer. Tony har hatt det faglige ansvaret for AI for HR-satsningen til EY i Norge og har solid erfaring fra ulike roller i skjæringspunktet forretning, HR og IT, både i privat og offentlig sektor.

Anders Bennæs

Anders Bennæs jobber som konsulent i EY's AI & Data-avdeling hvor han er en del av det tekniske teamet som utvikler Generativ AI-baserte løsninger. Han har også holdt en rekke presentasjoner og kurs innen AI. Anders har bakgrunn som sivilingeniør fra NTNU med spesialisering innen optimering og AI.

Medlemsmøtet er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Send avmelding til hrnorge@hrnorge.no

Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no