Fremtidens HR-funksjon: Hvordan drive endringsprosesser? – Digitalt

På dette kurset vil du få muligheten til å reflektere over på hvilken måte HR-funksjonen er i endring, og hvordan du best mulig kan ruste deg til å møte fremtidens behov. Du vil blant annet lære om endringsledelse, effektiv kommunikasjon og hvordan oppnå resultater gjennom andre.

Hva HR-funksjonen skal være i fremtiden, er det ikke noe enkelt svar på. Mange HR-ledere opplever at det ikke er overensstemmelse mellom forventninger til hva de skal levere og hva HR faktisk leverer. Gårsdagens løsninger er neppe svaret på morgendagens utfordringer. I dette kurset vil du få innspill til hvordan HR kan ta rollen i fremtiden, som endringsagenter, både i organisasjonen og i HR-avdelingen. Kurset er praktisk rettet og vil gi deg konkrete verktøy for å f.eks. sette smarte mål, prioritere oppgaver samt kommunisere effektivt. På denne måten vil kurset ruste deg til å sette retning for HR i fremtiden.

Kurset dekker blant annet disse områdene:

  1. Hvordan utvikle en proaktiv HR-funksjon
  2. HR som endringsagenter
  3. Effektiv kommunikasjon i endringsprosesser
  4. Hvordan kan vi motivere for endring
  5. Hvordan kan vi oppnå resultater gjennom andre

Dette kurset passer for HR-ledere og andre som jobber i en HR-funksjon. Kurset kan også passe for ledere på alle nivåer, som har personalansvar.

Kurset vil bli tilgjengelig klokken 0900 den 25. august og inneholder forelesning med refleksjonsoppgaver. Det vil ta ca 3 timer å fullføre kurset, inkludert pauser. Fra klokken 1300 – 1400 vil det være live Q&A med kursholder, hvor du vil få mulighet til å få svar på dine spørsmål i forbindelse med kurset. Du vil få tilsendt mer informasjon om dette og hvordan du får tilgang i forkant av kurset.

Kurset vil være tilgjengelig i 30 dager etter lanseringsdato. Du vil motta kursbevis etter fullført kurs.

Kursholder:

Tanja Juul Rødahl har tidligere arbeidet som rådgiver i sentraladministrasjonen i Oslo Kommune, seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret, og som partner og konsulent i Considium Consulting Group AS. Hun er nå selvstendig og bistår bedrifter med konsulenttjenester og rådgivning. Tanja har gjennomført Master of Management-program i Samspill og ledelse på BI, og har utdanning innen omstilling og forhandlinger samt sosialpedagogikk. I tillegg er hun sertifisert innen coaching, LØFT og MTM, og har også vært mekler i Konfliktrådet.


Fakturering og avbestilling:
Deltakeravgiften faktureres i forkant av kurset, og skal være innbetalt i henhold til forfallsdato.

Ved avmelding senere enn 2 dager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.