Å lede møter og prosjekter er en naturlig del av HRs rolle i utvikling av organisasjon, ledere og medarbeidere. Du har trolig ledet en rekke prosesser uten å tenke på deg selv som fasilitator eller prosessleder. På dette kurset vil du lære hvordan du kan skape gode møter og læringsrom som fremmer deltakelse, eierskap og kreativitet.

Kurset dekker blant annet:

 • Hva er fasilitering og prosessledelse, og når er det relevant?
 • Forskjellige typer prosesser
 • Planlegging av prosesser
 • Gjennomføring
  • Verktøykasse
  • Mellommenneskelige relasjoner og fasilitering av læring
  • Tilstedeværelse, bevissthet og verdier
  • Evaluering av prosesser

Kurset passer for HR-ledere og medarbeidere som enten har ansvar for, eller en rolle i å fasilitere prosesser der målet er å få det beste ut av deltakerne. Kurset omhandler ikke prosesskartlegging eller prosessmodellering.

Kursholder:

Kristine Blixrud har over 24 års erfaring med organisasjon- og lederutvikling fra næringslivet. Hun har bakgrunn som konsulent hos Accenture, leder for Human Resources i IT bransjen og har siden 2016 drevet selskapet Bell Organization & Leadership AS. Blixrud er utdannet siviløkonom med videreutdannelse innenfor psykologi og ledelse. Hun har jobbet med å designe, implementere og sikre gode onboardingsprosesser for flere virksomheter med svært gode resultater.

NB! Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels og Scandic Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no