Målet med HR Norges nettverk i HR Tech er å skape en arena for deling og drøfting av aktuelle temaer innen samspillet mellom HR og teknologi. Nettverket er for deg som har en interesse for å dele erfaringer og tanker rundt hvordan digitalisering påvirker HR. Det er en unik mulighet for gode diskusjoner rundt problemstillinger man møter, eller vil møte, i jobbhverdagen.

Tematikk og nytte:
Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere. Eksempler på emner som kan diskuteres er:

  • HR-systemer
  • Håndtering og bruk av HR masterdata
  • Fremtidens HR – hvordan må vi jobbe fremover?
  • Teknologiutviklingens påvirkning på HR-rollen
  • Digitalisering
  • Robotisering av prosesser

Målgruppe:
Nettverkets deltakere er HR-medarbeidere som i hovedsak har ansvar for IT-spørsmål. Du er ofte kontaktperson mellom HR og IT og jobber med innkjøp, oppdatering eller forbedring av IT-systemer som HR bruker. HR Norge vil koordinere nettverket, mens tema og innhenting av relevante bidragsytere styres av nettverksdeltakerne. En forutsetning for et vellykket nettverk er aktiv deltakelse og bidrag fra deltakerne. Ettersom målgruppen for våre nettverk er praktikere i HR-avdelinger kan tjeneste- og produktleverandører innen fagfeltet ikke delta i nettverket.

Tid og sted:
Oppstartmøte 3. november kl 09:00-12:00 med påfølgende lunsj fra 12:00-13:00. De neste nettverksdatoene er 02.02.21, 04.05.2021, 31.08.2021 og 30.11.2021. Første møte finner sted i HR Norges lokaler i Akersgata 34, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Deltakeravgift:
Deltakeravgiften for 5 nettverksmøter er satt til kr. 10.000,- + moms per deltaker for medlemmer.

Fasilitator:

Portrett Hanne Sætherø

Hanne Sætherø har de siste 13 årene jobber i ulike HR-roller i If, hvorav de siste 8 årene i ulike lederroller. Hun er i dag ansvarlig for hele HR IT porteføljen i If, blant annet Workday, 4 lønnssystem og integrasjoner. Hun jobber daglig med user experience, digitalisering, automatisering og utvikling av HR tjenester, samt på strategisk nivå i forbindelse med fremtidige investeringer og roadmap. Sætherø er utdannet siviløkonom fra NHH med fordypning i Strategi og ledelse.