Dette nettverket er for HR-praktikere i statlig sektor som har ansvar for arbeidsrettslige spørsmål i sine virksomheter. Nettverket er åpent for medlemmer i HR Norge.

Tematikk og nytte: Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere. Eksempler på temaer som kan komme opp er blant annet rettslige utfordringer i forbindelse med;

  • Ansettelse
  • Personaloppfølging
  • Sykefraværsoppfølging
  • Arbeidstakeres ytringsfrihet
  • Oppfølging av klager og varslinger i arbeidsmiljøkonflikt
  • Tjenstlige reaksjoner og avslutting av arbeidsforhold
  • Omstilling og nedbemanning
  • Medbestemmelse etter hovedavtalen og tilpasningsavtalen
  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Nyheter i statsansatteretten

Målgruppe: Nettverkets deltakere er medarbeidere i HR- eller personalavdelinger som har ansvar for arbeidsrettslige spørsmål i sin virksomhet. Deltakerne kommer fra statlig sektor og har kjennskap til statsansatterett, enten fra kurs hos HR Norge eller på annen måte.. Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer, og få tips og råd som du og din virksomhet behøver innenfor ditt ansvarsområde.

Tid og sted:
- 29.09.2023 kl 09:00-12:00 - Oppstartsmøte med påfølgende lunsj 12:00 - 13:00
- 23.11.2023 kl 09:00-12:00
- 25.01.2024 kl 09:00-12:00
- 21.03.2024 kl 09:00-12:00
- 29.05.2024 kl 09:00-12:00

Oppstartsmøtet finner sted i HR Norges lokaler i Akersgata 34, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Deltakeravgift: Deltakeravgiften for 5 nettverksmøter er kr 13 500 + moms pr deltaker for medlemmer.

Spørsmål: Dersom du har spørsmål om du passer inn i dette nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte oss på mail nettverk@hrnorge.no.


Fasilitatorer:

Terje Gerhard Andersen

Terje Gerhard Andersen er advokat og partner i advokatfirmaet Helmr, hvor han primært arbeider med arbeidslivsjus. Han er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo og LLM fra University of Minnesota. Terje har tidligere vært tingrettsdommer ved Helgeland tingrett, samt i Follo og Nordre Østfold tingrett. Han er medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken «Arbeidslivets spilleregler”.

Thomas Braut Svendsen


Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i advokatfirmaet Helmr, hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Braut Svendsen medforfatter av arbeidsrettsboken ”Arbeidslivets spilleregler”.

Gjennomføring:
Oppstartsmøtet finner sted i HR Norges lokaler i Akersgata 34, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.
Nettverket er åpent for medlemmer i HR Norge.

Tid:
- 29.09.2023 kl 09:00-12:00 - Oppstartsmøte med påfølgende lunsj 12:00 - 13:00
- 23.11.2023 kl 09:00-12:00
- 25.01.2024 kl 09:00-12:00
- 21.03.2024 kl 09:00-12:00
- 29.05.2024 kl 09:00-12:00

Deltakeravgift:
Deltakeravgiften for 5 nettverksmøter er kr 13 500 + moms pr deltaker.

Spørsmål:
Dersom du har spørsmål om du passer inn i dette nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte oss på mail nettverk@hrnorge.no.