Hvilke utfordringer og muligheter gir endringer i arbeidslivet for å fornye og utvikle en stor og sammensatt organisasjon som Bergen kommune?

Neste uke inviterer vi til medlemsmøte med fokus på utfordringer og muligheter endringene i arbeidslivet gir for å fornye og utvikle en stor og sammensatt organisasjon som Bergen kommune.

Den digitale tidsalder sammenlignes med den industrielle revolusjon – og det innebærer en eksponentiell endring av hvordan vi lever og arbeider. Den digitale tidsalder, demografiske endringer i befolkningen, det grønne skiftet, større fokus på verdier og bærekraftmål er drivere for endring i arbeidsmarkedet.

Offentlig sektor er i endring og store ressurser brukes til å digitalisere tjenester slik at kvaliteten møter innbyggernes forventning. Bergen kommune er en av de kommunene i Norge som over lang tid har arbeidet systematisk og målrettet for å oppfylle digitaliseringsstrategien som Stortinget og Regjeringen har vedtatt.

Målene for Bergen kommune innebærer store omstillingsprosesser som igjen stiller krav til utvikling av endringskapasitet og omstillingsevne blant kommunens ansatte.

Agenda for møtet:

16:30 - Registrering og mingling m/lett servering

17:00 – Foredrag med Henning Hauso

18:00 – Spørsmål og debatt

18:30 - Vi runder av

Foredragsholder:

Portrett Henning Hauso

Henning Hauso
HR-direktør i Bergen kommune og styremedlem i HR Norge Vest. Henning var tidligere daglig leder i Vest Næringsråd, næringsrådet for kommunene Fjell, Øygarden og Sund. Han er utdannet jurist og har bakgrunn som leder og advokat, i næringslivet og finans.

Medlemsmøtet er gratis og forbeholdt HR Norges medlemmer.
Siste frist for avmelding er innen 21. august.

Påmeldte som ikke melder avbud, og som ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-.