– hvordan utvikle en omstillingsdyktig organisasjon med endrings- og utviklingsorienterte medarbeidere?

Sitatet «aldri har det gått så fort som nå, aldri vil det gå så sakte igjen» oppsummerer situasjonen i dagens arbeidsliv. Dette kurset tar utgangspunkt i virksomheters behov for kontinuerlig endring og utvikling og dens evne til å stå i flere endringsprosesser på en og sammen tid. For å lykkes med dette må vi utvikle en omstillingsdyktig kultur med endringsvillige medarbeidere. Ambisjonen med dette kurset er at du skal få praktiske metoder og tilnærminger som gjør at du som leder eller prosessleder kan planlegge for og gjennomføre gode prosesser. Du vil få til sammen 20 ulike verktøy som du kan anvende i egen virksomhet.

Kurset dekker blant annet:

 • Trender, drivkrefter og utviklingstrekk i arbeidslivet
 • Hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser
 • Forskjell på klassisk og moderne endrings- og utviklingsprosesser
 • Betydningen medvirkningsbaserte prosesser og SMART involvering
 • Gjennomgang av Impaktors dynamiske endringsmodell (forstå endringssituasjonen, kartlegg endringsmodenheten, avklar endringsambisjonen og prioriter endringstiltak)
 • Strategisk organisasjonsutvikling med fokus på struktur, kultur og prosesser
 • Hva som kreves av godt lederskap og aktivt medarbeiderskap i disse endringstider

Du vil praktisk trening i å anvende ulike verktøy og metoder

 • For å kartlegge egen å virksomhets endringssituasjon.
 • For å kunne kartlegge og analysere egen organisasjons endringsmodenhet
 • For å sette mål og utvikle endringsambisjon for enkelt prosesser eller hele virksomheten
 • For å utvikle og prioritere effektfulle endringstiltak.
 • For å kartlegge forventninger mellom ledernivåer, mellom ledere og tillitsvalgte, forventninger til godt lederskap og godt medarbeiderskap i endringstider.

Som del av kursmateriellet vil du få boken Endringsnøkkelen som kursholderne i Impaktor har skrevet. Bokens hovedbudskap er at vi må løfte betydningen av smart involvering og medvirkningsbaserte prosesser. inneholder eksempelvis fagstoff om utviklingstrekk og trender, trepartssamarbeid og betydningen av et godt samarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte, ledelse i endringstider, aktivt medarbeiderskap i endringstider og menneskelige reaksjoner i og under endringer. Boken er primært en praktisk bok og inneholder 40 ulike verktøy og metoder.

Kursholder
Jon Fredrik Alfsen er partner i konsulentselskapet Impaktor AS. Han er statsviter og høyskolekandidat, og har etterutdanning i livsfaseorientert personalpolitikk. Han har leder- og undervisningserfaring fra Prosjektforum ved UiO. Alfsen har lang erfaring som konsulent i offentlig sektor og har jobbet med blant annet endringsprosesser, leder- og ledelsesutvikling, karriererådgiving og medarbeiderskap. I tillegg til å jobbe som prosesskonsulent er han også en mye brukt foredragsholder. Alfsen er medforfatter av boken «Endringsnøkkelen» (2021).
Eivind Garshol er partner og daglig leder i konsulentselskapet Impaktor AS. Han har 25 års erfaring som leder og konsulent med spisskompetanse innen strategisk HR og organisasjons- og lederutvikling. Garshol har vært HR-direktør og HR-sjef i flere internasjonalt orienterte virksomheter som Det Norske Veritas, REC, Wallenius Wilhelmsen Logistics og Think Global. Han har konsulentbakgrunn fra Deloitte, Hartmark Consulting og Aston Group. Garshol var også nestleder i HR Norges styre i perioden 2007-2009, og har sittet i valgkomiteen siden han trådte ut av styret (som leder siden 2012). Garshol er medforfatter av boken «Endringsnøkkelen» (2021).

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter, blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres/betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no