Henning M. Heitmann har gjennom mange år som arbeidsrettsadvokat erfart at mange arbeidsgivere ikke har et bevisst forhold til hvordan de forvalter styringsretten og de langsiktige konsekvensene av hvordan styringsretten forvaltes.

I dette webinaret deler han sine refleksjoner rundt et sentralt spørsmål, som ofte blir aktuelt ved omplassering, i endringsprosesser og ved konflikthåndtering: Bør arbeidsgiver bruke styringsretten ved å instruere den/de ansatte til endringer eller gå til endringsoppsigelse?

Han vil særlig gå inn på:

  • Hva er de rettslige utgangspunktene?
  • Styringsrettens begrensninger og muligheter
  • Hva er de langsiktige konsekvensene av valg man gjør?
  • Hva kan utfallet bli dersom den ansatte tar arbeidsgivers beslutning til retten?

Webinaret tar ca. en halv time, og det blir anledning til å stille spørsmål etter foredraget.


Om foredragsholderen:

Henning Heitmann

Henning Heitmann er spesialisert innen arbeidsrett og har hatt hovedfokus på dette området i sitt arbeid fra 1999 til dags dato. Erfaringen omfatter to år i departementene før han begynte i privatpraktiserende advokatvirksomhet.

Klientmassen består hovedsakelig av næringslivsaktører. Strategisk og juridisk bistand i tilknytning til endringsprosesser er et sentralt leveranseområde. Løpende rådgivning og forhandlinger er også vesentlig på området hvor fokus normalt er å finne frem til effektive løsninger i konfliktsituasjoner. I de siste årene er også granskingsprosesser blitt en større del av hans praksis.

Henning prosederer jevnlig saker for domstolene i tilfeller hvor avtaleløsninger ikke oppnås.

Han er Aftenpostens jobbekspert på arbeidslivsjus og gir ofte faglige kommentarer til arbeidsrettslige spørsmål i nasjonale medier. Aftenposten omtaler ham som «en av Norges beste arbeidsrettsadvokater».

Henning er mye benyttet som foredragsholder innen arbeidsrettsområdet for ledere og HR-rådgivere i privat sektor.

Medlemsmøtet er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Lenke til webinaret blir sendt ut i en epost dagen før.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no