Lurer du på hva evidensbasert HR er? Kanskje har du hørt om det - og vil vite hvordan det ser ut i praksis?

Evidensbasert HR (EBHR) representerer en transformativ tilnærming til Human Resource Management, der beslutninger blir tatt basert på den best tilgjengelige dokumentasjonen. Denne metoden integrerer empirisk forskning, organisatoriske fakta, profesjonell ekspertise og innsikt fra ansatte for å understøtte HR-praksis. Ved å anvende EBHR, kan organisasjoner forbedre beslutningsprosesser, sikre at de er transparente, objektive og ansvarlige.

Det er mange fordeler ved å bruke EBHR-tilnærmingen. Blant annet kan den gi forbedret organisatorisk ytelse, økt tilfredshet hos ansatte og større rettferdighet på arbeidsplassen. Den kan også oppmuntre til en kritisk og analytisk tankegang, slik at HR-medarbeidere kan håndtere utfordringer mer effektivt og ta strategiske beslutninger som samsvarer med både organisatoriske mål og ansattes velvære.

Vi har invitert Rob Briner til å snakke om dette viktige temaet. Rob hjelper praktikere og organisasjoner med bedre bruk av bevis, inkludert forskningsbevis, i beslutningstaking, samt å oppmuntre akademikere til å gjøre forskning mer tilgjengelig. Ved siden av å jobbe med akademisk forskning, har han jobbet med HR-utøvere innen flere aspekter av HR og organisasjonspsykologi og er nå involvert i mange initiativer rettet mot å utvikle og fremme evidensbasert praksis.

I dette webinaret vil vi dekke disse spørsmålene:

  • Hva er evidensbasert HR, og hvor kommer det fra?
  • Hvordan ser det ut i praksis?
  • Hvordan kan vi overkomme barrierer?
  • Hva er fordelene?
  • Hvordan kan vi komme i gang?

Webinaret går på engelsk.

Meld deg på webinaret for å få mer informasjon om EBHR!

Rob Biner

Foredragsholder:

Rob Briner er professor i organisasjonspsykologi ved Queen Mary University of London og assosiert forskningsdirektør ved CRF. Han er også for tiden gjesteprofessor i evidensbasert HRM ved Birkbeck (University of London) og professor ved Oslo Nye Høyskole. Han var tidligere medgrunnlegger og vitenskapelig direktør for Center for Evidence-Based Management og har hatt stillinger ved Institute for Employment Studies, London School of Economics, King's College (University of London), Bath University og University of Edinburgh.

Medlemsmøtet er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Send avmelding til hrnorge@hrnorge.no

Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no