Digitaliseringen fører til endrede kompetansekrav i virksomheter og mange virksomheter har startet på endringsreisen. Brått har Covid-19 satt denne reisen på «fast forward». HR Norge tar dypdykket inn i utfordringene og mulighetene som ligger foran oss. Hvordan takler virksomheter det endrede arbeidslivet? Hvilke behov for kompetanseheving- eller vridning møter vi?

Digitaliseringen fører til endrede kompetansekrav i virksomheter og mange virksomheter har startet på endringsreisen. Brått har Covid-19 satt denne reisen på «fast forward». HR Norge tar dypdykket inn i utfordringene og mulighetene som ligger foran oss. Hvordan takler virksomheter det endrede arbeidslivet? Hvilke behov for kompetanseheving- eller vridning møter vi?

I dette webinaret vil du møte Sven Kinden Iversen og Henrik Øhrn, begge fagansvarlige i HR Norge, som tar sikte på å belyse følgende:

  • Digitalisering og jobbautomatisering – hvordan påvirkes jobber av dette?
  • Hvilke trender innen kompetanse ser vi med hensyn til hard og soft skills?
  • Hvordan kan virksomheter møte fremtidens kompetansekrav?
  • Hvordan kan virksomheter arbeide med strategisk ressursplanlegging?

Det vil være muligheter for deg som deltaker å kommentere og stille spørsmål gjennom live Q&A.

Webinaret starter kl 10:30 og varer til kl 11:15. Webinaret er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge. Påmeldte deltakere vil motta informasjon om tilgang til webinaret dagen før.

Webinaret benytter Zoom

Webinaret er tilgjengelig for alle plattformer (Windows, Mac, mobil og nettbrett). Nettleserklienten i Zoom gjør det mulig å delta på webinaret uten å laste ned og installere programvare. Vi anbefaler at du benytter en nettleser fra Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Foredragsholdere:

Portrett Sven Kinden Iversen

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og avsluttet våren 2019 et masterstudie i kunnskapsledelse ved Nord Universitet.

Portrett Henrik Øhrn

Henrik Øhrn er fagansvarlig i HR Norge. Han har jobbet i HR Norge i 20 år og vært involvert i alle HR Norges undersøkelser og rapporter, blant annet HR-undersøkelsen som har gitt verdifull innsikt i ulike strategiske temaer siden 2007. Han har tre mastergrader; MBA, Arbeidspsykologi samt Kunnskapsledelse og innovasjon.