Få innsikt i hvordan du bedre kan skape balanse og handlingsrom i en hektisk arbeidshverdag preget av motstridene behov, kamp om ressurser og beslutningskrav.

Det å lykkes både som leder og medarbeider krever at man setter arbeidsdagen i et system. Når en trekkes i flere retninger, blir det lett tilfeldigheter som styrer prioriteringene. Ved å bli god på å skape handlingsrom kan både medarbeidere og ledere få bedre resultater.

I medlemsmøtet ser vi blant annet på dette:

  • Hvordan legger du til rette for å skape handlingsrom?
  • Hvorfor hjelper handlingsrom oss å utøve bedre lederskap og bedre medarbeiderskap?
  • Forstå samspillet mellom krav, begrensninger og valg – og hvordan handlingsrom påvirker

Få med deg dette foredraget, og bruk samtidig muligheten til å bygge nettverk. Det legges opp til erfaringsdeling og diskusjon i etterkant av foredraget, hvor du kan gå gjennom hvordan bruk av handlingsrom kan hjelpe din virksomhet, og andre temaer du har på agendaen og ønsker innspill på.

Portrett Birthe Kåfjord Lange

Birthe Kåfjord Lange er utdannet Cand Merc fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har en PhD i ledelse fra 2008 fra NHH. Birthe har 10 års erfaring fra leder- og kompetanseutvikling, blant annet i Statoil og som tidligere direktør for NHH Executive. Hun har også bred undervisningserfaring fra høyskole og universitet. Kåfjord Langes doktorgrad omhandlet norske lederes håndtering av tid. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike aspekter ved ledelse, herunder lederes handlingsrom og hvordan dette påvirkes av en rekke faktorer som eksempelvis ulike former for endringer, eksempelvis digitalisering, betydningen av ulike kontekster for ledelse og lederes erfaringer, læring og utvikling.

Medlemsmøtet er gratis og forbeholdt HR Norges medlemmer.

Siste frist for avmelding er innen 11. juni. Påmeldte som ikke melder avbud, og som ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-