Hvordan kan du lykkes med digitale workshops?

Digitale workshops er kommet for å bli og i denne workshopen før du erfare og lære konkrete tips på hvordan du kan lykkes med digitale workshops. I løpet av denne timen lærer du mer om:

  • Hvordan skape gode rammer med tanke på agenda, tidstyring og pauser?
  • Hva er viktig å tenke på rundt kommunikasjon for deg som møteleder/fasilitator?
  • Smarte digitale verktøy og praktiske tips

Trine Myren Stenstvedt er Kompetanseansvarlig i Arkivverket.

Trine Myren Stenstvedt

Hun er utdannet organisasjonspedagog og har mange års erfaring med kompetanseutvikling og læring i større og mindre organisasjoner, blant annet Avinor og Sporveien. Stenstvedt er genuint opptatt av utvikling av mennesker og organisasjoner.

Nina Dudek er Spesialrådgiver i Arkivverket.

Nina Dudek

Hun jobber i Arkivverkets stab for strategi og kommunikasjon med ansvar for ledelsesutvikling. Hun har lang erfaring med utvikling og gjennomføring av fysiske og
digitale workshops og samlinger, og er levende opptatt av betydningen av god fasilitering.

Webinaret er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.
Innlogging:
Informasjon om hvordan du logger deg på webinaret vil du få tilsendt dagen før gjennomføringen.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no