Arbeidsrettskonferansen 2020 - Digitalt

Med den nye hverdagen vi alle opplever, inviterer vi til digital Arbeidsrettskonferanse. Programmet er oppdatert med relevante vinklinger som speiler de utfordringene vi nå står ovenfor. I tillegg vil vi gjennomføre programmet som opprinnelig planlagt. Du får mulighet til å stille dine spørsmål på konferansedagen.

HR Norges Arbeidsrettskonferanse samler landets fremste fagpersoner og foredragsholdere innen feltet, og fokuserer på sentrale utfordringer i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I 2020 står omstilling, styringsrett og handlingsrom høyt på agendaen hos våre medlemmer. I tillegg er det avgjørende å holde seg oppdatert om nye regler knyttet til koronakrisen.

Blant årets temaer finner du:

• En gjennomgang av arbeidsrettsnyheter fra det siste året, inkludert nye regler som konsekvens av koronakrisen
• Varsling i arbeidsmiljøsaker og misbruk og misforståelser rundt varsling
• Hvordan håndtere samarbeidsproblemer på arbeidsplassen?
• Hvordan gjennomføre endringer i arbeidsforhold?
• Arbeidstid, reisetid og lønnsspørsmål knyttet til dette

Live spørsmål og svar:

Det blir mulighet for deg som er deltaker til å få svar på dine spørsmål fra vårt ekspertpanel tre ganger i løpet av konferansedagen 13. mai, kl. 11:15 (20 min), kl 12:00 (20 min) og kl 13:30 (30 min).

Se oppdatert program her:

Forside program

Personlig tilgang:

Som deltaker får du tilgang til alle foredragene fra 13. mai kl 0900. Dokumentasjon fra det enkelte foredrag blir også tilgjengelig. Informasjon om hvordan du logger deg på Arbeidsrettskonferanse 2020 vil du få tilsendt dagen før gjennomføringen (12. mai).

Ved å delta på Arbeidsrettskonferansen digitalt, vil du kunne sitte hvor du måtte ønske og likevel få med deg hele programmet.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til Arbeidsrettskonferansen 2020 – Digitalt!


Innlogging:
Informasjon om hvordan du logger deg på Arbeidsrettskonferansen 2020 - Digitalt vil du få tilsendt dagen før gjennomføringen.

Avbestillingsbetingelser:
Fristen for avmelding er innen torsdag 29. april 2020. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfristen eller som ikke logger seg på, mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål:
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Denne modulen kommer snart