I kommunal sektor er arbeidsforholdene stort sett underlagt både arbeidsmiljøloven og deler av forvaltningsloven. I tillegg er det et stort innslag av tariffavtaleregulering. Kommunal virksomhet særpreges også av at det i stor grad handler om lovpålagt og lovregulert virksomhet.

Mange har generelt god kjennskap til arbeidsrettens grunnleggende materielle regler samt generelle krav til saksbehandling, men føler behov for en gjennomgang tilpasset de spesielle forholdene som gjelder i kommunal sektor, og de spesifikke kravene som stilles. Vi setter også fokus på betydningen av den siste tids lovendringer.

Kurset dekker:

  • Arbeidsgivers styringsrett – grenser og utfordringer
  • Hvordan behandle arbeidstakere som ikke fungerer – anbefalt tilnærming?
  • Reaksjoner i arbeidsforhold, inkl. advarsel, oppsigelse og avskjed
  • Omorganisering og nedbemanning
  • Oppfølging og tilrettelegging under sykefravær – når foreligger oppsigelsesgrunn?
  • Saksbehandlingen i kommunal sektor, inkl. i tilliggende subjekter som kommunalt eide selskap
  • Forsvarlig arbeidsmiljø – varsling

Dette digitale kurset gir en tematisk gjennomgang av slike forhold.

KursholdereHåkon Andreassen
, advokat og partner i Helmr advokatfirma, og har lang erfaring med kommunal sektor. Han har tidligere jobbet mange år som advokat i KS Advokatene. Utover dette har han jobbet i flere private advokatfirmaer, og gjennom hele sin advokatkarriere har han hatt arbeidsrett som hovedarbeidsområde. Han har hatt store innslag av rådgivning og prosedyre for kommuner og aktører fra kommunal sektor. Han har i tillegg jobbet i domstolene.

Maja Elgaaen, advokatfullmektig i Helmr og jobber hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett, både innenfor privat og offentlig sektor.

Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

NB! Tilgang til kurset er personlig, dersom flere fra virksomheten ønsker å delta må de melde seg på separat.

Les mer Pil