På dette kurset vil du få en oversikt over arbeidsrettslige problemstillinger og arbeidsgivers handlingsrom fra rekruttering til avslutning av et arbeidsforhold.

Kurset vil gi deg en innføring i grunnleggende arbeidsrett med temaer som blant annet:

  • Arbeidsgiver plikter i rekrutterings- og ansettelsesprosessen, herunder vilkår for midlertidig ansettelse og innleie
  • Problemstillinger som HR/ledere normalt møter på i løpende arbeidsforhold, blant annet spørsmål om prøvetid og håndtering av sykefravær
  • Arbeidsgivers muligheter til å gjøre endringer i arbeidsforholdet, herunder arbeidsgivers styringsrett
  • Arbeidsgivers plikter og handlingsrom i forbindelse med avslutning av arbeidsforholdet, blant annet håndtering av medarbeidere som ikke fungerer, og nedbemanning.

Kursholdere

Helene Larsen Brustad er advokat i advokatfirmaet Helmr, hvor hun arbeider med arbeidsrett og andre tilgrensende rettsområder. Hun har i tiden hos SBDL bistått større og mindre selskaper med blant annet spørsmål knyttet til GDPR og informasjonshåndtering. Helene har videre erfaring med å holde kurs og foredrag om temaer innenfor personvern og arbeidsrett.

Marie S. Halstensen er advokat i advokatfirmaet Helmr og arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hun bistår norske og internasjonale selskaper, kommuner, statlige virksomheter og enkeltstående arbeidstakere. Hun har erfaring fra problemstillinger knyttet til personaloppfølging, arbeidsmiljø, sykefraværssaker, konkurranseklausuler, oppsigelser og erstatning.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels og Scandic Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no