Opplever du og din virksomhet effektene av et stramt arbeidsmarked med redusert tilgang på folk med den kompetansen du trenger? Kanskje opplever du også en økt personalomsetning og redusert medarbeiderfastholdelse?

HR Norge gjennomførte i forkant av vår konferanse Kompetansedagen 2022 en kort undersøkelse blant årets og tidligere års deltakere på denne konferansen, for å få nærmere innsikt i den situasjonen virksomheter står i.

Med utgangspunkt i funn fra undersøkelsen tar vi en praktisk tilnærming til:

  • Arbeidsmarkedet – hvilke utfordringer ser virksomheter i Norge i dag?

  • Rekruttere vs utvikle? Rekrutterer virksomhetene nye ansatte inn med nødvendig kompetanse eller videreutvikler de eksisterende ansatte i et langsiktig perspektiv? Flere spørsmål kan knyttes til disse to tilnærmingene og vi ser på og knytter kommentarer til blant annet attraktivitet som arbeidsgiver, mangfold og medarbeiderfastholdelse.

  • Hvilket datagrunnlag bruker vi for å informere våre beslutninger knyttet til rekruttering og talentledelse?
  • Sist, men ikke minst - hvilken planleggingshorisont benytter virksomheter når det gjelder behov for folk og kompetanse

I etterkant av webinaret vil HR Norge publisere resultatene fra undersøkelsen i form av en temarapport som vil blir gjort tilgjengelig på våre nettsider.

Fagansvarlig i HR Norge

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Innen rekrutteringsfeltet har han erfaring som konsulent i flere Executive Search-selskaper. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og har en mastergrad i kunnskapsledelse ved Nord Universitet.

Fagansvarlig i HR Norge

Henrik Øhrn er fagansvarlig i HR Norge. Han har jobbet i HR Norge i 20 år og vært involvert i alle HR Norges undersøkelser og rapporter, blant annet HR-undersøkelsen som har gitt verdifull innsikt i ulike strategiske temaer siden 2007. Han har tre mastergrader; MBA, Arbeidspsykologi samt Kunnskapsledelse og innovasjon

Gjennomføring:
Informasjon om hvordan du logger deg på webinaret - Digitalt, vil du få tilsendt dagen før gjennomføringen (6. desember 2022).

Medlemsmøte er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Spørsmål:
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no