HR Norge inviterer til å hacke egen HR-praksis! Hvordan kan du i egen jobb forenkle prosesser gjennom bruk av AI og mer spesifikt gjennom generative AI-verktøy? Er du interessert i å bli med å løfte HR-praksisen din med eget team eller koble deg opp med andre virksomheter, så meld deg på dette spennende opplegget til å hacke arbeidsoppgaver.

Vi har fått med oss noen av de ypperste fagfolkene i Norge innen AI og HR-feltet til å lede og veilede oss igjennom en halv dag med lek, utfoldelse og potensiell fornyelse vi kanskje ikke har sett maken til. Bjørn Taale Sandberg i DNA Oyj, Jarle Hildrum i Deloitte og Rasmus Ulfsnes i SINTEF vil alle bistå og vurdere de beste løsningene som gruppene kommer med i sitt hack denne dagen. Vi gleder oss til en gøyal, utforskende og nyskapende sesjon i uformelle omgivelser.

Beskrivelse av hvordan vi gjør det:

Vi lager et eget web-grensesnitt i verktøyer VINT, hvor deltakerne får tilgang til både datasett og GPT4 + med avanserte analyseverktøy.

Program: fra kl 1200-1530

  • Bjørn Taale Sandberg og Jarle Hildrum innleder om hva generativ AI er og hva det kan brukes til i HR
  • Innlegg fra Rasmus Ulfsnes i SINTEF om en nylig studie av generativ AI-praksis i norske virksomheter (nylig publisert i DN)
  • Felles brainstorm for å identifisere de viktigste tidstyvene i HR. Alle bruker VINT-verktøyet til å nominere kandidater + clustring av forslag av hovedtemaer (automatisk ved hjelp av VINT) og inndeling i grupper
  • Hoveddel: Mini-hackathon hvor gruppene bruker datasett og GPT4 til å hacke arbeidsoppgaver
  • Avsluttende sesjon hvor resultatene presenteres og rangeres ut ifra nytte. Vinner premieres!
  • Mingling og nettverking i barområdet etter kl 1530 for de som vil.

NB! Begrenset antall plasser. Påmeldte som ikke møter opp og ikke melder avbud vil bli belastet et gebyr (se Praktisk informasjon).

Registrering og oppmøte hos Telegrafen fra kl 1130. Enkel servering av snacks.

Jarle Hildrum

Jarle Moss Hildrum jobber som direktør i Deloitte med ansvar for konsulenttjenester på HR-analyser. Før Jarle kom til Deloitte, jobbet han 10 år i Telenors forsknings- og innovasjonsenhet med lederroller innenfor HR-analyser og tjenesteinnovasjon. Han har doktorgrad i innovasjonsledelse og har jobbet 12 år som forsker på Universitetet i Oslo, Arbeidsforskningsinstituttet og Stanford.

Bjørn Taale Sandberg

Bjørn Taale Sandberg er Chief Strategy Officer og transformasjons lead i DNA Oyj, som er Telenor’s datterselskap i Finland. De siste 10 årene før han dro østover var han Forskningsdirektør i Telenor hvor han tok initiativ til å bygge opp en sterk AI forskningskapasitet. Bjørn har også vært markedssjef og administrerende direktør i Telenor-selskaper i Pakistan og England. Han er Cand Scient i informatikk fra Universitetet i Oslo og har en Master of Management fra BI.

Rasmus Ulfsnes

Rasmus Ulfsnes er Research Scientist ved SINTEF Digital og PhD-student ved NTNU.

Medlemsmøtet koster kr 300 og er for medlemmer i HR Norge.

Siste frist for avmelding er 11. oktober. Send avmelding til hrnorge@hrnorge.no

Påmeldte som ikke melder avbud og ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 300.

Enkelt servering av snacks.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no