Agilitet er mange ting. Sagt på en enkel måte er det et sett med prinsipper som gjør det mulig for ledere, team eller hele organisasjoner å forutse og respondere på endring. Fenomenets elegante enkelhet er det som gjør det både kraftfullt og litt vanskelig å forstå som en måte å operere en virksomhet på.

Ingen organisasjoner er immune i forhold til de endringer som er over oss og den hastigheten den digitale verden med alle dets sammenkoblede funksjoner fungerer på. Derfor trenger alle en ny måte å jobbe på for å overleve og sikre utvikling og vekst.

På dette medlemsmøtet skal vi diskutere:

  • Hva agilitet er
  • Hvorfor det er relevant
  • Hva som er implikasjoner for ledelse og organisasjon
  • Hva dette kan bety for HR funksjonen
Portrett Jon Erik Haug

Jon Erik Haug jobber som rådgiver blant annet for McKinsey sin Organization practice. Han spesialiserer seg innenfor lederutvikling, teams og organisasjonsutvikling. Jon Erik jobber med leder i privat sektor og bruker sin unike erfaring med å lede komplekse globale selskap, krisehåndtering og forandringsledelse innenfor agilitet. For mer enn 30 år har han hatt senior ledelsesroller med P&L ansvar i tre forskjellige land. Hans seneste roller har vært CEO for Telenor Danmark og Executive Vice President & Chief People Officer i Telenor Group, hvor det var mer enn 30000 ansatte. Han har en MSc (Siviløkonom) fra BI, en MBA fra IMD og han har fullført Advanced Management Program (AMP) på Harvard Business School.

Medlemsmøtet er gratis og forbeholdt HR Norges medlemmer.

Siste frist for avmelding er innen 14. mars. Påmeldte som ikke melder avbud, og som ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-