Konferanse

Agile virksomheter 2024

Agile virksomheter 2024 Landingssiden 1610 format
 • Dato:
  30. mai 2024
 • Hvor:
  Scandic Helsfyr,
  Innspurten 7, Oslo
 • Tid:
  09:00 - 15:50
 • Medlemspris:
  5.900,-
  Ikke-medlem:
  9.700,-
 • Påmeldingsfrist
  Påmelding avsluttet.
En virksomhets interne og eksterne forhold møtes nå med mindre forutsigbarhet. Det er vanskeligere å planlegge og det er vanskeligere å vite hvordan du får med folka og virksomheten dit du vil. Automatisering og kunstig intelligens endrer behovet for oppgaveløsning fra mennesker. Dermed endres også behovet for styring og ledelse av kompetanse og bemanning, som igjen fører til kontinuerlig jobbing med organisasjonsdesign.

Detaljer

Åpne alle

Foredragsholdere

Nicolay Worren
Nicolay Worren
Automatisering av jobber og arbeidsprosesser – HR sin rolle

Nicolay Worren er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås og medstifter av firmaet Reconfig. Worren har en mastergrad fra McGill University i Canada og doktorgrad fra Oxford University. Han har publisert fagartikler om virksomhetsorganisering i ledende fagtidsskrifter og skrevet en lærebok utgitt av Routledge (2018). Han arbeidet tidligere i konsulentbransjen og har bistått ledere i en rekke virksomheter med å utvikle og introdusere nye organisasjonsmodeller. Han skriver også en blogg: www.organizationdesign.net

Foredrag - Agile virksomheter 2024:

Med inntoget av kunstig intelligens (AI) står HR-avdelingen overfor en paradoksal utfordring: Kan man ha en humanistisk tilnærming til utskifting av mennesker med maskiner? Dette krever en delikat balansegang hvor ledere må sikre teknologisk fremgang, men fortsatt opprettholde tillit og motivasjon blant eksisterende ansatte.

Foredraget vil ta for seg:

 • Automatiseringspotensialet ifølge nyere undersøkelser
 • Konsekvenser for jobber, organisasjoner, og profesjoner
 • Samarbeid mellom AI-agenter og mennesker
 • Hvordan HR bør bidra til innføring av AI

Workshop - En praktisk tilnærming til automatisering av jobber og arbeidsprosesser

I denne workshopen utforsker vi verktøy og metoder for hvordan man kan identifisere oppgaver og prosesser som kan automatiseres ved hjelp av kunstig intelligens. I løpet av workshopen vil vi:

 • Planlegge automatisering av en eller flere spesifikke arbeidsprosesser/oppgaver
 • Vurdere produktivitetsgevinst versus risiko knyttet til automatisering
 • Drøfte hvordan initiativer knyttet til automatisering bør settes opp og styres
 • Vurdere organisatoriske konsekvenser av automatisering

Delta på Agile virksomheter 2024- se program og meld deg på her

Les mericon
Riina Hellström
Riina Hellström
Agile approaches to AI in HR – Why will an agile approach help you succeed with adoption of new technology?

Riina Hellström er en anerkjent Agile Coach og en moderne HR-praktiker, som hjelper organisasjoner til å tenke og praktisere agil HR. Hun er med-grunnlegger av Agile HR Community og gir sertifisert opplæring i et agilt tankesett og arbeidsformer globalt. Riina har over 15 års erfaring fra lederutvikling og HR-feltet, og var den første HR-praktikeren globalt til å bli sertifisert Scrum Professional og lisensiert Scrum at Scale-trener.

Foredrag - Agile virksomheter 2024:

I HR står vi nå overfor utfordringer ikke bare internt, men også fra eksterne forstyrrelser som krever rask respons. Dette inkluderer kompetansemangel, innvandring og store endringer i arbeidsstyrken på grunn av AI (kunstig intelligens). AI forandrer både HR og alle ansattes roller i organisasjonen. Tradisjonell årlig planlegging holder ikke lenger mål med stadig nye utfordringer med økende frekvens. Agil er HVORDAN vi jobber i denne pågående endringen. Agil tankegang og praksis hjelper oss med å styre, holde fokus og levere verdi, samtidig som vi omfavner endringene og er i stand til å navigere forstyrrelser. Riina vil dele:

 • Hvordan agil metode kan hjelpe oss gjennom disrupsjon og endring, ved å bruke AI-utvikling i HR som en case-studie
 • Seks ideer for hvordan en agil tilnærming er essensiell i å utvikle og adoptere AI-løsninger

Workshop - Building an “AI in HR” agile approach:

I denne praktiske workshopen vil Riina vise deg hvordan du enkelt lager en egen sjekkliste for å ta i bruk AI i din organisasjon.

Vi vil bruke tre praktiske Agile verktøy; en prioriteringsteknikk, utløse planleggingstenkning og eksperimentell design. Ved å bruke disse verktøyene, vil vi øve på å gå fra strategisk nivå, konseptuell snakk til praktiske handlinger for å levere AI-muligheter i organisasjonen. Denne workshopen vil vise deg hvordan enkle agile verktøy kan bli kraftfulle mekanismer for å levere strategisk verdi.

Delta på Agile virksomheter 2024- se program og meld deg på her

Les mericon
Harald Kjølner
Harald Kjølner
OKR – keiserens nye klær eller svaret på styring i agile virksomheter?

Harald Kjølner er en av Norges fremste eksperter på bruk av OKR. Han startet sin karriere med 12 år i Bekk management consulting, hvor han de siste tre årene hovedsakelig hjalp store og små virksomheter i Norge med å ta i bruk OKR som rammeverk for målstyring. Gjennom tre år som leder for målstyring i TV 2 har han erfart tålmodigheten som kreves for å lykkes, men også den store gleden av at rammeverket gir verdi. Harald er utdannet sivilingeniør i Industriell Økonomi fra NTNU.

Foredrag - Agile virksomheter 2024:

Moderne team ønsker mer autonomi og frihet. Lederne ønsker å ha kontroll. Dette går ikke opp. Eller gjør det det? Er OKR kun et klassisk styringsverktøy forkledd i nye bokstaver, eller er det brikken som kombinerer organisasjonens behov for toppstyring og retning med grasrotas behov for påvirkning?

I dette foredraget forteller en av Norges mest erfarne innen OKR om helt konkrete eksempler fra norske virksomheter, inkludert tips og triks for å lykkes. Du får også høre hvorfor OKR er the missing link for styring av agile virksomheter! Du vil få:

 • En kort innføring i metodikken
 • Tips til å lykkes og fallgruver å unngå
 • Konkrete erfaringer fra norske virksomheter som bruker OKR

Workshop - Slik implementerer du gode OKRer i din virksomhet

Å lage og formulere gode OKRer høres enkelt ut, men de som har prøvd det vet at det kan være frustrerende. I denne workshopen vil deltakerne jobbe i grupper med å formulere OKRer som er relevante for sin virksomhet. Øvelsene vil være konkrete, og vil både utfordre og hjelpe med å løfte OKRene fra et råutkast til noe du kan styre etter i hverdagen.

Delta på Agile virksomheter 2024- se program og meld deg på her

Les mericon
Mona Sverrbo Halland
Mona Sverrbo Halland
HR + Design Thinking = Sant

Mona Sverrbo Halland har hovedfag i kognitiv psykologi og spesialisering i organisasjonspsykologi, samt 15 års konsulenterfaring innenfor produktdesign og innovasjon. Hennes kjernekompetanse er knyttet til design, teknologi og teamsamarbeid i komplekse virksomheter. Halland er kjent for høyt faglig engasjement og en tillitsvekkende stil. Hun er en dyktig foredragsholder og fasilitator, som utfordrer samtidig som hun ivaretar den enkeltes integritet. Mona Sverrbo Halland jobber nå som teamcoach i NAV IT, i tillegg til at hun driver sitt eget foretak med foredrag og kurs.

Foredrag - Agile virksomheter 2024:

Hvorfor er det nyttig å integrere metoder fra digital produktutvikling i HR-praksis?

Dette foredraget handler om hvordan og hvorfor HR bør omfavne metoder fra produktutvikling som Design Thinking i sin arbeidshverdag. Når målet er å skape meningsfulle og effektive tjenester, trenger man å jobbe brukernært og innovativt på en måte som adresserer både brukernes behov, og de strategiske behovene. Ved å tenke på denne måten blir ikke bare tjenestene bedre, men også samarbeidet kan flyte lettere og oppleves som mer meningsfylt. For det er givende å tilby menneskeorienterte tjenester som virkelig betyr noe, og her kommer oppskriften!

Workshop - Snarveien til Design Thinking

Design Thinking er en kreativ tilnærming til problemløsning, som setter fokus på å forstå brukerbehov og forretningsbehov for å skape innovative løsninger. Tilnærmingen er drevet av empati og en dyp forståelse for brukerens perspektiv.

I denne workshopen lærer du snarveien til Design Thinking gjennom en enkel og effektiv workshopmetode kalt Kjernemodellen. Vi skal teste metoden i praksis slik at du får erfaring med å jobbe med den selv. Etter workshopen vil du sitte igjen med:

 • En god forståelse av hva Design Thinking er og erfaringer med å bruke det i praksis
 • Hvordan du finner og bruker brukerinnsikt
 • Hvordan du enkelt kan samarbeide på tvers i virksomheten
 • Hvordan du raskt og effektivt kan komme opp med mange innovative løsningsforslag
 • Et nyttig verktøy som er lett å ta i bruk!

Delta på Agile virksomheter 2024- se program og meld deg på her

Les mericon

Mange ser at det er et behov for å utvikle bedre tverrfaglig praksis av metoder som Agil, Design Thinking og OKR – hvordan bør HR bistå og bidra når vi reorganiserer og fornyer uten å helt vite hvordan vi kommer oss dit vi vil?

Hvordan skaper du en agil virksomhet?

I en verden hvor endring er den eneste konstanten, representerer konferansen Agile Virksomheter en helt ny og viktig møteplass for HR, ledere og virksomheter som ønsker å utvikle organisasjonen i takt med tiden.

Denne dagen byr på både faglig påfyll i plenum og i nyttige workshoper. Du får den viktigste overordnede innsikten i plenum, og så velger du to temaer etter lunsj du ønsker å jobbe videre med. Her vil du sammen med kolleger og folk fra andre virksomheter jobbe sammen i grupper for å utvikle eller sette i gang konkrete og praktiske tilnærminger i din arbeidshverdag. Du får:

 • nytt blikk på organisasjonsdesign når ny teknologi og automatisering forandrer arbeidshverdagen
 • hvordan en agil tilnærming er formålstjenlig for å utvikle og ta i bruk AI-løsninger
 • hvordan HR kan benytte seg av metoder opprinnelig utviklet for tjenestedesign når man skal forstå behov og utvikle løsninger hvor medarbeidere er i sentrum
 • hvorfor og hvordan OKR (Objectives and Key Results) brukes som det mest populære metoden for vekst, styring og utvikling av moderne virksomheter

Vi har invitert de fremste ekspertene i Norge og Europa til å gi deg praktiske anvendbare verktøy og metoder i din jobbhverdag. Her får du en unik mulighet til å utforske hvordan du og ditt team kan utløse virksomhetens potensiale, tilpasse seg fremtidens realiteter og kontekst, samt å fremme en kultur som støtter opp under kontinuerlig forbedring på tvers av team og funksjoner.

Ta gjerne med deg kolleger, enten fra HR eller annen funksjon i din virksomhet, for bedre resultat i reisen mot å skape en mer agil virksomhet sammen.

Se program

Workshops

Du kan velge to av de fire temaene og deltar dermed på to workshops i løpet av ettermiddagen. Oppstart kl 12.30 og 14.20.

Se e-program for oversikt og mer informasjon

Priser
Kategori Medlem Ikke medlem
Ordinær pris 5900 9700
Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 25%

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 25 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.
Det gis ikke rabatt på allerede rabattert pris.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Workshops
Vi har 4 workshops som kjøres to ganger. Oppstart kl 12.30 og 14.20. Se e-brosjyre for oversikt.

Agile virksomheter 2024 Landingssiden 1610 format
 • Dato:
  30. mai 2024
 • Hvor:
  Scandic Helsfyr,
  Innspurten 7, Oslo
 • Tid:
  09:00 - 15:50
 • Medlemspris:
  5.900,-
  Ikke-medlem:
  9.700,-
 • Påmeldingsfrist
  Påmelding avsluttet.