I denne workshopen vil du lære et rammeverk for å tenke gjennom hvordan HR kan utvikle nøkkelferdigheter for å bygge fremtidige organisasjoner.

Dagens arbeidsliv er preget av hyppige endringer av produkter, tjenester og forretningsmodeller. Organisasjoner med en passiv respons til disse omveltningene ender fort opp som Blockbuster eller Toys R Us. Vi må sitte i førersetet og drive frem endringene i egen bransje, og HR spiller en nøkkelrolle i å legge til rette for vellykkede endringsprosesser. I denne workshopen vil du lære praktiske verktøy og teknikker som HR kan bruke i egen virksomhet.

  • Hvordan skape en kultur som oppmuntrer til risikotaking og feiling, som er nødvendig for innovasjonsprosesser
  • Hvordan sikre at interne systemer oppmuntrer til samarbeid som gjør at virksomheten kan benytte seg av den kollektive intelligensen til de ansatte
  • Hvordan strukturere en organisasjon til å bli rask og smidig
  • Hvordan utvikle og utnytte ekspertisen til førstelinjeansatte i å forstå fremtidige trender, og videre bruke denne innsikten til å koble dem til toppen av organisasjonen for å drive rask innsikt til produktutvikling

Under workshopen vil vi ta for oss hvordan store globale organisasjoner som 3M, Microsoft, ING og Zara gjør dette i sine etablerte bransjer og vil ikke se på små teknologi-start-ups. Dette sikrer at læringen blir overførbar og ikke teoretisk og irrelevant.

Gjennomføring
Tredagerskurset gjennomføres som en workshop over 3 dager, 18., 19. og 20. august fra 0900 – 1130 hver dag.

Dette kurset er på engelsk.

Portrett Nick Holley

Kursholder:

Nick Holley har lang erfaring med nøkkeltrender innen HR og har jobber med flere globale organisasjoner. Han har bakgrunn innen seniorroller i HR, blant annet som partner og som Director of Global People Development i Vodafone. Dette gir han et kommersielt og praktisk perspektiv på HR. Nick er Executive Fellow ved Henley Business School og Associate Director of Learning for Corporate Research Forum, et av Europas største HR nettverk. I alle disse rollene har han utforsket de største trendene og jobbet med organisasjoner i 30 land for å hjelpe dem til å tenke gjennom implikasjonene for forretningen, ledelsen og HR.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no