HR Norge inviterer til årsmøtet. Vi skal oppsummere året, hvor arbeidslivet har vært mer krevende i form av usikkerhet og omstilling enn norske arbeidstakere er vant til, men mest av alt skal vi se fremover.


Her er praktisk informasjon om gjennomføringen av årsmøtet:

 • Årsmøte i HR Norge gjennomføres digitalt.
 • Påmeldingsfrist er 1 uke før. Dette for å gi mulighet til å administrere forhold rundt stemmerett.
 • Ikke mulighet for benkeforslag.
  Forslag som ønskes behandlet, bes fremmet senest tre uker før årsmøtet avholdes. Denne fristen er også gjeldende for å fremme eventuelle benkeforslag.


Agenda:

 1. Valg av møteleder, 2 deltakere til signering av protokoll
 2. Regnskap og revisors beretning for 2023
 3. Forslag fremmet av styret eller medlemmer i henhold til frister
 4. Valg av styremedlemmer og valgkomité
 5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
 6. Informasjon om styrer i regionforeninger

Informasjon tilknyttet årsmøtet:

Årsmøtet er gratis og forbeholdt HR Norges medlemmer.

Påmelding kreves, senest 15. april.