Vil du være med å ta HR Norge til nye høyder, som vår nye leder for samfunnskontakt og kommunikasjon?

For å øke synligheten til HR Norge, ønsker vi å styrke teamet med en dyktig leder for samfunnskontakt og kommunikasjon. Har du jobbet med disse fagområdene, og syns det hadde vært spennende å løfte oss som medlemsorganisasjon, kan dette være muligheten du ser etter! Dette er et neste skritt for oss, og man vil jobbe tett sammen med leder for HR Norge.

- HR Norge søker ny «Leder Samfunnskontakt og kommunikasjon». Hvorfor denne ansettelsen, daglig leder i HR Norge Even Bolstad?

- HR Norge er en unik møteplass og kompetansehub. Vi har ledende undersøkelser, sitter på mye data, har et utrolig godt nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, og har i tillegg flere regionforeninger. Vi er tett på medlemsvirksomhetene, ligger hele tiden i skjæringspunktet mellom forskning og praksis, og har en nokså unik innsikt bygget på fakta, trendanalyser og hvordan virksomheter og ansatte oppfatter utfordringer knyttet til arbeidsliv og ledelse.

- Utad har vi nok vært mest kjent for konferanser og undersøkelser. Men har lenge hatt ambisjoner om å ta et skritt videre og ta en sterkere aktørrolle, bygget på innsikt og med sterkere fokus på arbeidsliv generelt. Strategien har et klart definert satsningsområde om at vi skal påvirke og utvikle samfunnsdebatten. Denne stillingen blir fakkelbærer for å løfte dette videre.

- HR Norge har jo vært ganske synlige over tid, både i media og andre kanaler. Men denne stillingen er nyopprettet?

- Ja det er riktig. Vi er godt i gang allerede. Mange har gjort mye. Jeg har i stort grad frontet og vært ansikt utad, i tett samarbeid med de som jobber med undersøkelser, webansvarlig, medierådgiver og interne ressurspersoner som også har stått frem i forskjellige sammenhenger. Men det har hele tiden vært venstrehåndsarbeid og dermed også noe som lett har blitt en salderingspost. Nå øker vi ressursene, og gir området en posisjon som speiler strategien. I tillegg tror vi at det å øke mangfoldet med en litt annerledes kompetanse enn hva vi har mye av fra før, også vil gi nye impulser som vil være bra for alt det andre vi leverer.

- Arbeidsgiver eller arbeidstaker – Høyre, sentrum eller venstresiden i politikk?

- HR Norge er upolitiske, men skal aldri være tannløse. Det betyr at vi skal drive frem egne initiativer. Og det betyr også at vi både skal kunne heie, men også konstruktivt kritisere, utspill fra flere leire. Enten det er arbeidslivets organisasjoner som er hengt opp i ideologier eller rir særinteresser, eller om det er forskjellige partier som kommer med utspill eller beslutninger vi ser er kortsiktige, ensidige eller på andre måter ukloke. Vi skal bidra til å bygge et konkurransedyktig og godt arbeidsliv, til glede for virksomhetene, den enkelte og samfunnet vi er en del av.

- Det er virksomhetene som er medlemmer, og med det som utgangspunkt tror vi genuint på at interessefellesskapet mellom virksomheter, arbeidstakere og samfunn er mye større enn motsetningene. HR er mer enn HR-avdelingen, og inkluderer alt som har å gjøre med mennesker og organisasjon. Det er stort – og det er viktig. Mange av oss er her for «å gjøre en forskjell» og jeg pleier å si at «HR er større enn seg selv». Det tror jeg er et godt utgangspunkt.

- Hvem bør søke?

- Den ideelle kandidaten skjønner politikk og samfunnsliv og prosessene som hører med. Har man med seg et nettverk gjør det jobben lettere. Samtidig må vedkommende være solid på kommunikasjon, være innstilt på å jobbe tett på virksomhetenes agenda. Vi er en liten, fin gjeng på i overkant av 20 ansatte, som leverer mye og bredt, og hvor mye skjer på tvers. Det å kombinere selvstendig jobbing og pådriverkraft, samtidig som man liker å jobbe i team og støtte andre ting vi jobber med i HR Norge, er en god kombo.

Les stillingsannonsen og hør på podcasten det er lenket til, så tror jeg du får en bedre forståelse. Og om du ikke selv er kandidat, så kjenner du kanskje noen som bør få vite om denne muligheten?