Vi må ha fokus på mannen

Mannsdagen er en viktig anledning til å reflektere over menns bidrag til samfunnet og de utfordringene de møter. For selv om likestilling mellom kjønnene har kommet langt, er det fremdeles betydelige utfordringer når det kommer til likestilling. For menn gjelder dette innen både helse, arbeidsliv og familieliv.

Hvert år markerer vi kvinnedagen for kvinners rettigheter og like muligheter. Dette er en svært viktig dag som det er helt naturlig å markere. Men det er også Mannsdagen. For mens Kvinnedagen hylles, har Mannsdagen derimot blitt beskylt for å være unødvendig. «Menn har de andre 364 dagene i året", er et vanlig argument. Men er det egentlig sånn?

På mange områder ser vi at menn topper negative statistikker; Det er flere menn som tar selvmord, så vi må ha økt fokus på menn og psykisk helse. Det er færre menn som fullfører videregående opplæring, og tar høyere utdanning. Menn har 43 prosent større risiko for å dø av kreft enn kvinner. Menn er overrepresentert i fengsel og på voldsstatistikken. Og menn taper oftere omsorgsretten etter samlivsbrudd.

Fokus på mental helse

I anledning mannsdagen arrangerer derfor HR Norge et webinar om menn og psykisk helse.

– Det er viktig å sette fokus på menn og menns psykiske helse. Menn er generelt dårligere til å oppsøke hjelp, det er færre mannlige psykologer og menn topper selvmordsstatistikken. Sånn kan vi ikke ha det. Med økt fokus på temaet kan kanskje arbeidslivet i større grad være oppmerksomme på dette og fange opp flere av de som sliter, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Han er også opptatt av at det må bedre balanse til for å oppnå likestilling når det kommer til arbeidsliv og familieliv.

For mens kvinnene ofte taper på arbeidsmarkedet, mister karrieremuligheter, henger etter lønnsmessig og får mindre pensjon fordi hun har vært hjemme med barn, taper menn tid med familien og muligheten til å kunne være så mye til stedet for barna sine.

Likestilling starter ved kjøkkenbordet

For at kvinner og menn skal ha like reelle muligheter til å være tilstede for familien og muligheter i arbeidslivet, behøves det bedre tilrettelegging særlig i mannsdominerte bransjer og kvinner må i større grad gi mannen mer plass på hjemmebane.

– Likestilling i arbeidslivet starter i stor grad ved kjøkkenbordet. Vi vil derfor rette en advarende pekefinger til de som ønsker å reversere tredelingen av permisjon. I realiteten er ikke dette bare ødelegger for mannen (og kvinnen, som dermed havner enda mer bakpå i karrieren), men også for arbeidslivet som ønsker likestilling. Like muligheter må bygge på like forventninger, og slik er det ikke i dag, sier Bolstad. Likestilling er viktig også for arbeidslivet, sier han.

– Vi kan ikke ha det slik at skjevfordeling og gamle rollemønstre gjør at menn stikker av karrieremessig i barneperioden, og senere opplever å bli kvotert bort når man skal forsøke å reparere skaden senere i karrieren, sier han.

Han er derfor tydelig på at vi trenger både kvinnedag og en mannsdag.

– Vi må sette fokus på utfordringene også menn står overfor når det kommer til likestilling. For det er faktisk sånn at ingen er likestilt før alle er det.