Utvikling av lederkapasitet for komplekse endringsprosesser

OsloMet-storbyuniversitetet presenterer som case «Utvikling av lederkapasitet for å håndtere komplekse endringsprosesser».

I casen presenterer vi “Program for digital transformasjon og ledelse”, med særskilt fokus på hvordan OsloMet jobber med å bygge kapasitet hos ledere og nøkkelpersoner for å håndtere komplekse problemstillinger uten kjente løsninger. Vi reflekterer rundt hva slags tilnærminger vi kan ta når vi må manøvrere i ukjente landskap, og hvordan vi kan få et program om digital transformasjon til å handle om oss- menneskene. Vi er opptatt av å bygge relasjonelle kompetanser hos våre ledere og nøkkelpersoner som grunnlag for samskaping på tvers i vår organisasjon.

I programmet kombinerer vi ulike elementer. Deltagerne jobber praksisnært med bruk av caser fra egen hverdag, møtes på samlinger med ulike faglige tema og gjennomfører elæringer som forberedelser til samlingene. Vi gjennomfører individuell kartlegging av lederkapasiteter (360-profil) med individuell veiledning og oppfølging på både case og egenutvikling, og kombinerer bidrag fra akademia og næringsliv.

Gjennom dette benytter programmet blandede læringsformer ved å kombinere elæring med å møtes, og har deltagere på tvers i organisasjonen; ledere, undervisere, forskere og administrative. Vi starter opp tredje kull høsten 2020.

Metodisk bygger vi denne delen av programmet i stor grad på adaptiv, utviklende og relasjonell ledelse. Vi er opptatt av å integrere forskningsfelt rundt voksnes læring og utvikling med fagdigitale tradisjoner. Noen relevante artikler som beskriver metodikk vi benytter er:

Fra avslutningsdagen for andre kull februar 2020

Forside program lederutviklingskonferansen 2020 - digitaltLes mer om Lederutviklingskonferansen 2020 - Digitalt, OsloMet sitt case og andre foredrag og meld deg på her.