Tryggere i jobben gjennom nettverk

Ingvild Kolstad Dimmen har lang erfaring med kompetanse og er en av fem ansatte i Sbanken sin HR-avdeling. Det siste året har hun deltatt i HR Norges fagnettverk innen kompetanseutvikling. «Jeg har blitt tryggere i jobben min gjennom deltakelse i nettverket», forteller hun.

Nettverknett
Ingvild Kolstad Dimmen

Hvilke tema har dere diskutert og hvordan kom dere frem til disse?

- Eksempler på temaer vi har diskutert er digitalisering av kompetanse, kompetanseplanlegging og evaluering av ulike lærings- og utviklingsaktiviteter. På oppstartmøtet foreslo hver deltaker tre temaer de var interessert i å snakke om. Disse stemte vi over, og de temaene med flest stemmer ble valgt. Det synes jeg var ryddig. Det har betydd mye for meg at alle nettverksdeltakerne har hatt et dedikert engasjement til kompetanse. Det å sette seg på flyet og vite at en hel dag skal brukes til å tenke på kompetanse, en dag som kun er påfyll og kreativitet, har vært helt nydelig, forteller Kolstad Dimmen.

Hvordan fungerte det med åpenheten for å dele i nettverket?

- Det tar tid å bli trygg på en gruppe, og en del av nettverksdeltakerne hadde ikke vært i et nettverk før. For at nettverket skulle fungere godt var det avgjørende at deltakerne var villige til å dele både gode og dårlige erfaringer. Felles for deltakerne i vårt nettverk var at alle var rause med kunnskapsdeling. Det har vært viktig å dele det man gjør bra, men også det som er utfordrende. Mitt råd er imidlertid å bidra fra første dag. Det er viktig å huske at alle er der av samme grunn. Bruk hverandre tidlig og husk at deltakelse i nettverket er taushetsbelagt. Jo fortere man deler, desto fortere blir det et godt nettverk, råder Kolstad Dimmen.

Hvilken verdi har nettverket gitt deg i din arbeidshverdag?

- Jeg har opplevd stor nytteverdi av å delta i nettverket. Jeg møtt andre som også sitter alene med ansvaret i sine bedrifter, og det er fint å ha noen å sparre med. Noen av deltakerne har kommet lenger i kompetansearbeidet enn andre, men jeg synes det har vært god variasjon innad i nettverket. Alle har hatt noe å bidra med, og det har vært stor takhøyde for å ta kontakt oss imellom, også utenom nettverkssamlingene. Det er veldig nyttig å se hvordan andre jobber med kompetanseutvikling, det bidrar til at man ser eget arbeid fra et nytt perspektiv, sier Kolstad Dimmen.

- Gjennom åpenheten mellom nettverksdeltakerne har jeg også fått konkrete verktøy jeg kan bruke i jobbhverdagen. Et eksempel er ideen om en digital velkomstbok, noe jeg umiddelbart kunne ta tilbake til min virksomhet. Jeg har blitt tryggere i jobben min, både i forbindelse med å legge merke hva vi gjør bra, men også når det kommer til å bli inspirert av hvordan andre gjør det, avslutter hun.

Les om alle HR Norges nettverkstilbud her.