Takeaways fra HR Forum 2018

HR Norges flaggskipskonferanse HR Forum ble arrangert 7-8. november på Fornebu, med mange fornøyde deltakere. HR Norge fyller 60 år i år, og det skulle markeres ved å dra på litt ekstra!

Temaet for årets HR Forum var "Den menneskelige Faktor". Ansvarsfølelse, etikk og relasjoner er blant det vi ikke kan digitalisere. På konferansen løftet vi blikket fremover, for å forberede oss på hvordan vi i HR skal mestre utfordringene som ligger foran oss.

Her er noen av konferansens viktigste takeaways for deg som ikke hadde mulighet til å være med på dagen.

Hva betyr digitaliseringens andre bølge for HR?

På konferansedagen var det flere av foredragsholderne som adresserte at vi er inne i digitaliseringens andre bølge. Mens digitaliseringen tidligere kun endret og påvirket spesifikke bransjer, blir nå alle bransjer nødt til å forholde seg til det. Endringer er nå den nye normalen, og endring kan gjøre vondt. Camilla Tepfers, partner og gründer i Infuture, presenterte at en av tre jobber forventes å bli berørt av teknologi innen 2025. Maskinene vil ikke ta over jobbene, det vil bli et samspill mellom maskiner og mennesker. Dette stiller andre krav til HR. Vi må både støtte organisasjonen på den digitale reisen, og digitalisere egen HR-funksjon. Både digital spisskompetanse og digital breddekompetanse blir viktig. Halveringstiden på kunnskap er redusert til 5 år, dette betyr at kompetanseutvikling må foregå løpende ved hjelp av digitale hjelpemidler. Vi må være tidlig nok ute med kartlegging av kritisk kompetanse og bruke maskinlæring for å analysere data for å forhindre at medarbeiderne faller fra.

“What got you here, won’t get you there”

En av de største internasjonale stjernene på HR Forum i år var en av verdens fremste ledelseseksperter Herminia Ibarra. Hun stilte spørsmålet om hvordan vi skal tilpasse oss fremtiden, når man ikke vet hvilken retning den vil ta? Hun mener at vi som mennesker er veldig flinke til å repetere det vi allerede er gode på fordi det gir oss en belønning. Resultatet blir at vi blir veldig god til det vi er gode på, men ikke så gode på nye ting. Den mest effektive måten å endre seg på er gjennom handling og erfaring, fremfor selvrefleksjon og analyse. Den praktiske guiden for endring hun presenterte inneholdt tre ting: Redefiner jobben din så oppgavene dine blir mer strategiske, skap mer mangfold i nettverket ditt så du knytter deg til et bredere spekter av impulser og bruk mer lekenhet og utforskning.

Silvija Seres, matematiker og teknologiinvestor, var også opptatt av viktigheten av å eksperimentere. Digitaliseringen endrer alt. Det er en forretningstransformasjon, samfunnstransformasjon og en kraftig effektivisering som foregår. Men, vi må ikke tenke at digitaliseringstoget har gått. Det går mange tog hele tiden, det som er viktig er at vi bestemmer oss for hvilket tog som passer for oss – vi må finne ut hva vi vil med teknologien. Jacob Schram, tidligere Europadirektør i Circle K, sa det godt: I dag blir vi nødt til å kjøre forretningen på to clockspeeds. Vi blir nødt å ha fokus på å drive den nåværende forretningen vi har for å sikre profitten, samtidig som vi må tørre å utfordre oss selv for å henge med.

Under festmiddagen ble det delt ut to priser - HR Norges Lederpris og HR Norges Ærespris.

HR Norges Lederpris 2018 gikk til Karl Johnny «Kalle» Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.

HR Norges Ærespris gikk til Tor Arnesen, styreleder og tidligere administrerende direktør i Norske Shell.