HR Norges Lederpris 2018

Årets pris gikk til Karl Johnny «Kalle» Hersvik, administrerende direktør i Aker BP. HR Norges lederpris 2018 tildeles en leder som kan vise til særs gode forretningsmessige resultater, drevet frem av godt lederskap basert på et grunnleggende positivt syn på mennesker.

HR Norge har siden 1989 delt ut HR Norges Lederpris, tidligere kjent som Kunsten å Lede. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater for virksomhetene.

HR Norges Lederpris er blitt en institusjon i norsk arbeidsliv. At den deles ut av medlemmene i en organisasjon som har som en av sine viktigste oppgaver å utvikle og ivareta godt lederskap gir den ekstra tyngde og prestisje.

Prisvinneren beskrives som en leder som viser mye energi og entusiasme. Han er en uredd, usnobbete og jordnær leder som ser og verdsetter medarbeidere på alle nivå i organisasjonen. Som leder setter han retning, er løsningsorientert og inspirerer de han møter. Han har integritet og er en tydelig leder som lytter. Dette har bidratt til å gi høy anerkjennelse hos egne ansatte, samarbeidspartnere, fagforeninger, eiere og myndigheter.

Prisvinneren har forståelse for at selskapet han leder er en del av et større hele, og at det større hele er avgjørende for selskapets suksess. Han har vært en pådriver for hele leverandørindustrien, i hele spekteret fra hvordan man skal møte fremtidens klimautfordringer - til fokus på gjennomføring av digitalisering og læring.

Prisvinneren forstår at suksess forutsetter at egne ansatte, leverandøransatte og dem som jobber på Aker BP sine prosjekter og installasjoner er - og må utvikles som - «one team». Slik kombinerer han noe av det beste fra norske industritradisjoner med internasjonal kompetanse. Han forstår hva som skal til for å få fremtidens mer «smidige» organisasjonsformer til å bli en suksess – ikke bare for virksomheten, men også for den enkelte og samfunnet den er en del av – og han lykkes med å få det til.

Prisvinneren står frem som en leder som lytter og hele tiden søker kunnskap om hvordan selskapet kan bli en bedre arbeidsgiver og gjennom det også bedre sitt omdømme. Og han lykkes. Da selskapet tidligere i år utlyste 60 stillinger fikk de hele 5000 søkere.

Etter den store fusjonen i juni 2016 har selskapet doblet sin produksjon og mer enn tredoblet sin markedsverdi på Oslo Børs. Selskapet er i dag det fjerde største på børsen. Aker BP gir tilbake til samfunnet gjennom betydelig skatteinngang og tilbyr egne medarbeidere så vel som leverandøransatte spennende og attraktive arbeidsplasser.

Og vinneren av HR Norges Lederpris 2018 er Karl Johnny «Kalle» Hersvik, administrerende direktør i Aker BP!

Priskomité:

  • Tor Arnesen, styreleder og tidligere administrerende direktør i Norske Shell
  • Ingar Skaug, tidligere konsernsjef Wilh. Wilhelmsen
  • Tove Selnes, HR direktør i Storebrand
  • Håvard Berntzen, leder produktområde kompetansetilbud, HR Norge

Se tidligere prisvinnere her.