Sykefravær og arbeidsmiljø

Etter to år med pandemi og utstrakt bruk av hjemmekontor byr både arbeidshverdagen og lederrollen på nye utfordringer. Langvarig fravær av normal sosial omgang kan ta gløden fra de fleste. En konsekvens av dette er at virksomhetene ta et aktivt og bevisst grep for å ivareta de ansatte.

Maren Gilje Sekse, Fagansvarlig produktutvikling i HR Norge har utviklet programmet til konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 2022. Hun kan fortelle at tanken bak årets program er fokus på forebygging av sykefravær fremfor en reaktiv tilnærming.

- Vi er fortsatt i en pandemi og mye har endret seg for mange. I to år har mange sittet på hjemmekontor og for en god del både ledere og ansatte oppleves det krevende å sitte alene på hjemmekontor over tid. Det kan være dårlig ergonomisk utstyr som fører til belastningsskader, det kan være en psykisk belasting, mye er uforutsigbart og det kan være mer krevende å evne å se hverandre i en hybrid hverdag, sier Sekse.

Sekse ønsket derfor at årets program skulle ha en positiv vinkling på tematikken. Hva kan kolleger gjøre og hvordan kan arbeidsgiver tilrettelegge og ha en løsningsorientert tilnærming? Hva kan vi selv gjøre for å rigge oss mentalt og fysisk i en krevende tid? Hva kan arbeidsgiver og kolleger gjøre for både å bidra til å for å tilrettelegge for en helsefremmende arbeidsplass?

Lars Erik Lund

At ansatte opplever depresjon eller annen psykisk uhelse koster samfunnet milliarder av kroner hvert år. Lars Erik Lund er konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke, Han har i hele sin profesjonelle karriere slitt med psykisk helse og depresjoner. Lund har vært åpen om sin psykiske helse ovenfor arbeidsgiver og kolleger. Han kommer til konferansen for å gi oss en toppleders perspektiv på å leve med psykisk uhelse.

Gunvor Dyrdal

Hvordan vi kan skape og opprettholde motivasjon og engasjement både for leder og den enkelte ansatte kan du høre om i foredraget til Gunvor Marie Dyrdal, Førsteamanuensis i Positiv Psykologi og Mindfulness ved NTNU Gjøvik.

Tomas Myklebust

For å snakke mer om positiv psykologi og hvordan hjernen vår fungerer har vi Tomas Myklebust. Han er psykolog, spesialist i klinisk nevropsykologi og pedagog og skal gi deg verktøy til å forebygge stress og utbrenthet gjennom å kjenne hvordan hjernen overbelastes og overstimuleres.

Kari Andersen

Gjennom to år med pandemi har mange opplevd arbeidsrelatert stress og utbrenthet. Arbeidsgivere har måtte håndtere vanskelige sykefraværssaker i tillegg til å tilrettelegge for hjemmekontor som ikke skaper dårlig fysisk eller psykisk helse. For å forklare rundt tilretteleggingsplikten kommer Kari Bergeius Andersen, advokat og partner i SBDL.

- Hva ønsker du deltakerne skal sitte igjen med etter konferansen?

- Jeg ønsker de skal ha tilegnet seg mer kunnskap om hvordan ledere kan legge enda mer til rette for en helsefremmende arbeidsplass. Motivere ansatte til å bidra, og å ta initiativ til å passe på seg selv, gi beskjed hvis de slikter, og se hverandre og ta grep om de opplever kolleger som sliter, sier Maren Gilje Sekse.

Les mer om konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 2022 som går digitalt 31. mars.

Forside program Sykefravær og arbeidsmiljø 2022