Strålende tilbakemeldinger på digital konferanse – og snart kommer digitale kurs

I og med at det ikke er mulig å gjennomføre konferanser som er fysiske store møteplasser på en god stund enda, har vi i de siste ukene jobbet hardt med å få på plass en digital plattform som kan levere konferansenes innhold på en god, digital måte.

Første digitale konferanse var Pensjonskonferansen 2020 – Digitalt, som ble gjennomført 23. april. Evalueringene og tilbakemeldingene er veldige gode, med en totalevaluering på 4,6 av 5 mulige. Det viser seg at deltakerne synes dette var en veldig god løsning!

Her er noen av tilbakemeldingene fra de som deltok på konferansen:

  • Dette fungerte veldig bra, svært relevante tema og gode foredragsholdere. Alt i alt veldig godt fornøyd
  • Dette var veldig bra og dere kan gjerne gjøre flere konferanser digitalt
  • Veldig relevante temaer og bra og ryddig gjennomføring under rådende forhold
  • Det var mange nyttige opplysninger å hente fra konferansen. Fordelen med digital flate er at man kan pause og gjøre andre ting inne mellom

Målet vårt var å formidle det faglige innholdet minst like bra som ved en vanlig konferanse, presentert på en god digital og brukervennlig plattform, og i tillegg gjerne skape en følelse av å delta «live». Vi hadde lagt inn to live spørrerunder der deltakerne kunne få svar på spørsmål fra et ekspertpanel. Foredragene ble presentert med god kvalitet, og deltakerne har tilgang til alt innhold i to uker etter gjennomføringen 23. april.

En av fordelene med å gjennomføre digitale konferanser er at det blir lettere tilgjengelig for alle som ønsker å delta, uavhengig av hvor du holder til. Du kan sitte hvor du vil, og kan gå litt ut og inn for å kunne gjøre unna litt andre ting hvis du trenger det. Og en annen fordel er at du kan høre foredrag på nytt i to uker etterpå. Når det er noe spesielt nyttig å sette seg inn, kan det være en bra mulighet.

HR Norge jobber også med å tilby digitale kurs. I løpet at en uke eller to vil vi ha 2-3 kurs tilgjengelig i kompetansekalenderen. Vi er nå i gang med innspilling og valg av relevant tematikk. Det gleder vi oss til.

Følg med på hrnorge.no/kompetansetilbud